4–5-aastase lapse areng

Selles vanuses lapsed on aktiivsed tegutsejad. Nad hakkavad esitama küsimusi ja püüavad maailmast aru saada. Nad mängivad väljamõeldud mänge, et katsetada erinevaid rolle. Neile meeldib olla kaasatud mitmesugustesse tegevustesse ning mõned lapsed on selles vanuses juba head suhtlejad. Nad võivad hakata vastu vanemate poolt seatud reeglitele, et katsetada oma võimu.

Selles vanuses laps õpib:

  • planeerima ja ellu viima erinevaid toiminguid
  • jätkuvalt avastama, kuidas ümbritsev maailm toimib
  • kasutama võimu
  • aru saama tegude ja tagajärgede seostest
  • omandama sobivaid käitumisviise
Korduma kippuvate küsimuste (KKK) vastused: pereterapeut Meelike Saarna