Lapse arenguetapid

Kuigi iga laps areneb oma tempos, saame eristada sarnaseid etappe kõikide laste arengus. Igas arenguetapis õpib laps uusi oskusi ja lahendab järjest keerukamaid ülesandeid. Neid ülesandeid nimetatakse arenguülesanneteks.

Järgnevalt leiad vanusegrupid, kus on ära toodud just sellele vanusele peamised arenguülesanded ja viisid, kuidas vanem saab last toetada: