Vaimne tervis

Vaimne tervis tähendab nii vaimset heaolu ja arengut kui ka rahuldavat toimetulekut erinevate eluraskuste ja igapäevaeluga.


Vaimne tervis ja psüühikahäirete kujunemine sõltub nii geneetilisest eelsoodumusest, inimese arengukeskkonnast lapse- ja murdeeas kui ka hilisematest elusündmustest. Eriti oluline roll seejuures on last ja noort ümbritsevatel suhetel ning lapse suhetel oma vanematega.

Geneetiliste soodumuste osas peame leppima paratamatustega, kuid keskkonda saavad lapsevanemad kohandada lapse arengut toetavamaks iga päev. Peaksime vaatama elule lapse vaatepunktist, mõtlema lapse kujunevale isiksusele ja tema vajadustele. Raskustele tuleks reageerida kohe kui need tekivad. Kui vaatamata pingutustele raskused püsivad, on mõistlik konsulteerida asjatundjaga – näiteks perearsti või pere- või lastepsühholoogiga.

Uuringud näitavad, et suur osa täiskasvanutel esinevatest psüühikahäiretest saavad alguse lapse- ja noorukieas ning ligi pooled psüühikahäired algavad 14. eluaastaks. Seetõttu on lapse- ja noorukiiga äärmiselt tundlik aeg, mil probleemide märkamise ja neile õigesti reageerimisega saame noore psüühika arengut toetada. Selleks, et raskusi tähele panna, on hea tunda lapse ja nooruki arengu iseärasusi.

Vaimse tervise häired on väga levinud. On leitud, et psüühikahäired esinevad elu jooksul umbes 40% inimestest. Psüühikahäired on sageli ravitavad ja peaaegu alati on võimalik sümptomeid leevendada.

Kui lapsevanem kannatab psüühikahäire all ning seda ei ravi ega hoolitse enda eest, siis mõjutab see oluliselt tema võimet lapsi kasvatada. Kõik ravimata psüühikahäired jätavad jälje kodusesse keskkonda ja suhtesse lapsega. On oluline otsida abi ja ennast hoida.

Siit leiab enamlevinud psüühikahäirete peamised tunnused: peaasi.ee/teema/probleemid/. Kui on kahtlus enda või lähedase psüühikahäire osas, siis abi otsimisega võib alustada näiteks sellest, et võtta ühendust peaasi.ee e-nõustajaga: peaasi.ee/kysi-noustajalt/.