Lisalugemist

Ligikaudu 20% lastest tulevad perekonnast, kus ühel või mõlemal lapsevanemal on probleeme vaimse tervisega. Sellisest perest pärit noorel kujuneb suurema tõenäosusega välja depressioon, sõltuvused või muud vaimse tervise mured. Soome lastepsühhiaater Tytti Solantaus oma meeskonnaga on välja töötanud abimaterjalid, mille eesmärk on aidata probleemidega võitlevaid vanemaid laste hea arengu toetamisel:

Materjalid tõlkis eesti keelde MTÜ Peaasjad.