10–12-aastane laps

Selles vanuses tajuvad enam-vähem kõik lapsed peatselt saabuvaid suuri muutusi ja teismeliseks saamist. Suhted eakaaslastega hakkavad muutuma olulisemateks kui enne. Osadel lastel algavad puberteedile iseloomulikud kehalised ja emotsionaalsed muutused.