13–18-aastane laps

Sel perioodil jätab noor inimene hüvasti oma lapsepõlvega ning astub olulisi samme oma vanematest eraldumiseks. Teismeea lõpuks saab lapsest noor täiskasvanu, kellel on oma arenev täiskasvanu isiksus, eelistused ja tulevikuplaanid ning oma suhted teiste noorte ja täiskavanutega.

Need arengud toimuvad ühelt poolt paramatult läbi suuremate või väiksemate kriiside, vastandumiste, eksimuste ja raskuste, aga ka koos rõõmu, põnevuse ja positiivsete väljakutsetega. See muutus on eluks vajalik, aga kõigile osapooltele omamoodi valus ülesanne. Selle läbimine võtab aega ja nõuab vanematelt rahulikku meelt ning kannatlikkust.

Teismeea muutused algavad, kui puberteedile iseloomulikud kehalised muutused toovad kaasa muutused isiksuses ja suhetes. Oluline oma energia suunamine perest väljaspoole ja eneseleidmine suhteliselt iseseisva inimesena.

Teismeeale on iseloomulik ka intensiivne areng aju talitluses ja ehituses. Ajutalitlus muutub täiskasvanule omaseks umbes 20ndate eluaastate keskpaigaks ning kuni selle ajani toimib veidi erinevalt täiskasvanu omast. Teismeliste aju eessagar alles areneb ning seetõttu ei ole enda tegevuse ja tunnete reguleerimine, jälgimine, järelduste tegemine ja tagajärgedega arvestamine veel täiskasvanu tasemel. Osaliselt selgitab see vähest emotsionaalset reguleeritust, emotsionaalseid purskeid, vähest tagajärgedega arvestamist, impulsiivsust ja hulljulgust.