Suhe lapsega

Uuringud kinnitavad, et päritolupere on olulisemaid tegureid, mis lapse arengut ja käitumist mõjutab. Laps on justkui vanema peegel – ta jäljendab vanema käitumist ja sellest saab tema elu osa. Oskusi, mida on vaja lapse kasvatamisel ja tema eest hoolitsemisel, saab ja peabki õppima.

 


Iga pere on eriline ning ei ole olemas ühte ja ainsat vanemaks olemise viisi. Küll aga on olemas põhimõtted, mida järgides saame toetada lapse kasvamist iseseisvaks ja enesekindlaks inimeseks.

Uuringud kinnitavad, et autoriteetne vanemlus on tõhusam kui autoritaarne. Me tahame, et meie lapsed kuulaksid, austaksid ja usaldaksid, mitte ei kardaks meid. Tahame olla toetavad, kuid mitte liigselt sekkuvad. Kuidas leida hea tasakaal?

Ühelt poolt toetus, soojus ja lähedus ning teiselt poolt nõudlikkus ja kindlameelsus. Sageli on üks pool meile omasem – näiteks oleme selle saanud kaasa oma vanematelt – ja teist tuleb veel lihvida.

Siia veebilehele olemegi koondanud nõuanded, mis ühte või teist poolt lihvida aitavad. Lisaks leiab siit artikleid, videoid ning töölehti erinevatel teemadel ja erinevas vanuses laste vanematele. Kui loetu tekitab küsimusi, siis pöördu julgesti meie e-nõuandlasse, kus sind abistavad erinevate valdkondade spetsialistid.

Kõik ikka selleks, et veel rohkem nautida vanemaks kasvamise protsessi ja nende väikeste inimeste seltskonda.