Narkootikumid

Aju areneb 25. eluaastani, kusjuures oluline areng toimub vanuses 12–25. Seetõttu on igasuguste sõltuvusainete, sh narkootikumide tarvitamine noore jaoks eriti kahjulik ja lisaks mõjutab aju toimimist ka täiskasvanuna. Turvaline side vanema või hoidjaga aitab uimastite tarvitamist ära hoida.


Sõltuvusainete tarvitamine on keskkondlike ja inimese individuaalsete omaduste (nt enesehinnang, sotsiaalsete oskuste tase) koosmõju tulemus. Üheks oluliseks võtmeteguriks, mis vähendab võimalust sõltuvusainete tarvitamiseks, on turvaline ja usalduslik suhe vanematega. Vanemliku järelevalve ja peres kokkulepitud reeglite seadmise ja järgimise vajalikkust ning nende positiivset mõju noorte käitumisele on tõestanud mitmed uuringud.

Uuringute põhjal on teada, et erinevate uimastite tarvitamine on omavahel seotud: kanepit proovinud noortest on 90% ka suitsetanud ja 94% tarvitanud alkoholi. Seega, toetades lapsi alkoholist ja tubakatoodetest hoidumisel, väheneb võimalus, et noor proovib narkootikume.

Lapsevanema roll

Hooliv ja armastav täiskasvanu, kes ühelt poolt paneb paika piirid ja teiselt poolt kuulab ära ja mõtleb lapsega kaasa, aitab lapsel saada hakkama teismeea väljakutsetega. Lühikesed, tavapärased jutuajamised päevakajalistel teemadel annavad vanemale ettekujutuse, mida laps parasjagu arvab ja mis on tema jaoks olulised teemad. Vestluste käigus saab vanem näidata, et on lapse jaoks alati olemas. On tähtis mõista, et aus ja avatud suhtlemine ka sõltuvusainete teemal ei tekita lapses liigset huvi, vaid aitab tal infotulvas paremini navigeerida ning paremaid otsuseid teha.

Kui lapsega nendel teemadel kodus ei räägita, saab laps informatsiooni avalikust ruumist ja meediast ning sel juhul võib see olla kallutatud ja eksitav.

Lapsed peaks teadma, kuidas sõltuvusained noort inimest mõjutavad ja miks need kahjulikud on. Tähtis on ühine arutelu, kus lapsel on võimalik oma arvamust avaldada ja vanem saab enda taunivaid seisukohti sõltuvusainete tarvitamise osas põhjendada. Kodus saab ühiselt läbi arutada, kuidas laps saaks vastu panna sõprade survele, ennast kehtestada ja keerulistes olukordades endale kindlaks jääda.