4–7-aastane laps

Lapsevanema roll:

  • seada selged piirid ja põhjendada nende vajalikkust turvalisust ja tervist puudutavates küsimustes.
  • õpetada last tegema vahet tunnetel ja käitumisel: aidata lapsel ära tunda ja väljendada oma tundeid sobilikul viisil, pannes ühtlasi piire ebasobivale käitumisele.
  • õpetada lapsele tunnete nimetusi ja viise, kuidas tundeid väljendada.
  • toetada lapse tegelemist aladega, mis teda huvitavad. Kaasata last enda ja teiste pereliikmete tegevustesse.
  • anda lapsele teadmisi maailma kohta ja selgitada, kui laps on millestki valesti aru saanud.
  • anda lapsele vabadus avastada ja katsetada, kui see on turvaline.
  • vastata lapse küsimustele uimastavate ainete, sh ravimite kohta. Selgitada, kelle juuresolekul ja millal ravimeid võetakse.
  • toetada lapse suhteid eakaaslastega.
  • olla oma käitumisega eeskujuks. Lapsed imiteerivad täiskasvanute käitumist ja omandavad nii olulisi eluoskusi.