Kasupere

Lapse parim kasvu- ja arengukeskkond on tema perekond. Kahjuks ei ole mitte kõigil lastel võimalust üles kasvada oma sünnivanemate juures. Perel, kes soovib ja on valmis pakkuma hoolt, tuge ja armastust lapsele, kes on sündinud teistest vanematest, on võimalik hakata hoolduspereks.

Mitmed pered on avanud oma südame ja kodu teistest vanematest sündinud lastele ning tunnistavad, kui palju on see neile juurde andnud ja rõõmu pakkunud.

2017. aastal lapsendati Eestis uude perre 33 last. Lapsendada soovivaid peresid on järjekorras üle kahesaja.

Eestis on asendushooldusel (eestkostel, asenduskodus või hooldusperes) üle kahe tuhande lapse. Asenduskodudes (endise nimega lastekodus) kasvab üle tuhande lapse. Aastas eraldatakse perekonnast enam kui 250 last, kes vajavad lühi- või pikaajalist hoolt. Neid lapsi üldjuhul lapsendada ei saa, kuid just nemad vajavad hooldusperesid, kes on valmis lapsi kasvatama, pakkuma neile hoolt ja turvatunnet.

Lapsed, kes on mingil põhjusel eraldatud oma sünniperest, võiksid kasvada loomulikus arengukeskkonnas – perekonnas.

Kas sinu südames on ruumi lapsele või lastele, kes ei saa kasvada oma sünniperes?