Perede toetamine ja tugiorganisatsioonid

On väga oluline, et pered, kes kasvatavad teises peres sündinud lapsi, ei jääks võimalike küsimuste või muredega üksi ning saaksid õigeaegselt vajalikku tuge.

Tugi peredele

Toetavad teenused on mõeldud hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et pakkuda neile kindlustunnet ning toetada lapse kasvatamisel

Peretoe teenus annab perele kindla kontaktisiku (peretoetaja), kes suhtleb perega regulaarselt, jälgib toimetulekut, nõustab ja toetab.

Psühholoogiline nõustamine aitab lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, last paremini mõista ja saada professionaalset psühholoogilist nõu.

Mentorlus on kogemusnõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentor on läbinud ettevalmistava koolituse.

Tugigrupid võimaldavad peredel omavahel kohtuda, jagada kogemusi ning saada uusi teadmisi. Tugigrupid toimuvad igas maakonnas, vajadusel ka veebipõhiselt.

Tugiorganisatsioonid

Siit leiad ülevaate tugiorganisatsioonidest, kes osutavad peredele toetavaid teenuseid. Sealt saad vajadusel erinevate teises peres sündinud lapse kasvatamist puudutavate teemade kohta lisainfot otsida.  Teenuseid osutavad kuni 31.12.2021:

Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa:

Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa:

  • MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti ühing, tel 5689 0150 (eesti, vene k)

Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa:

Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa:

Telefoni- ja internetinõustamine

Telefoni- ja internetinõustamisel saab vastuseid asendushooldusega seotud küsimustele (nt lapse perekonnas hooldamine, eestkoste, lapsendamine).

  • Telefoninõustamine toimub E–R kl 10–17 telefoninumbril 655 1666
  • Internetinõustamine toimub e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Internetinõustamise kaudu saab kahe tööpäeva jooksul asendushooldusega seotud asjakohast nõu.

Telefonile ja e-posti aadressile vastavad sotsiaalkindlustusameti spetsialistid.

Teenuseid osutavate organisatsioonide kontaktid leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Tugi iseseisvat elu alustavatele noortele

Tugiisikuteenuse eesmärk on aidata asendushoolduselt lahkuvaid noori iseseisvalt hästi toime tulema. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid.

Teenus on mõeldud noorele, kes

  • lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored)
  • on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud

Noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.

Tugiisikute kontaktid leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Asendushoolduse tugiteenuseid osutatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel toetuse andmise tingimuste (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.