Perede toetamine ja tugiorganisatsioonid

On väga oluline, et pered, kes kasvatavad teises peres sündinud lapsi, ei jääks võimalike küsimuste või muredega üksi ning saaksid õigeaegselt vajalikku tuge.

Tugi peredele

Teenuseid on võimalik saada hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedel juba enne lapse perre saabumist ning lapse igal eluetapil, k.a noore ellu astumisel. Samuti on teenustele oodatud perega seotud teised lähedased isikud ja võrgustikutöötajad.

Telefoni- ja internetinõustamisel saab vastuseid asendushooldusega seotud küsimustele (nt lapse perekonnas hooldamie, eestkoste, lapsendamine).

  • Telefoninõustamine toimub telefoninumbril 655 1666 E, T, N, R kell 10-17 ning K kell 14-21.
  • Internetinõustamine toimub e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Internetinõustamise kaudu on võimalus saada kahe tööpäeva jooksul asjakohast nõu asendushooldusega seoses.

Telefonile ja e-posti aadressile vastavad Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse koordinaatorid.

Psühholoogiline nõustamine aitab lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, last paremini mõista ja saada professionaalset psühholoogilist nõu.

Supervisioon on kogemuste läbitöötamine professionaalse nõustaja juhendamisel.

Mentorlus on kogemusnõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentor on läbinud ettevalmistava koolituse.

Grupinõustamine – ühekordne grupinõustamine viiakse läbi valdkonna eksperdi juhtimisel lühikoolitusena, kovisioonina, supervisioonina või kogemuskohtumisena. Grupinõustamine aitab saada laste kasvatamise ja asendushoolduse kohta uusi teadmisi. Lisaks peredele oodatakse osalema ka võrgustikutöötajaid: lastekaitsetöötajad, pedagoogid ja teised lapsega seotud inimesed.

Toetusgrupp (rühmatöö meetodil nõustamine) on suletud liikmeskonnaga rühm, kus saab vahetada kogemusi teiste peredega ja üksteiselt õppida.

Teenuseid osutavate organisatsioonide kontaktid leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Tugi iseseisvat elu alustavatele noortele

Tugiisikuteenuse eesmärk on aidata asendushoolduselt lahkuvaid noori iseseisvalt hästi toime tulema. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid.

Teenus on mõeldud noorele, kes

  • lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored)
  • on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud

Noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.

Tugiisikute kontaktid leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Asendushoolduse tugiteenuseid osutatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel toetuse andmise tingimuste (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Tugiorganisatsioonid

Siit leiad ülevaate tugiorganisatsioonidest, kust saad vajadusel erinevate last puudutavate teemade kohta lisainfot otsida. Loetelu pole lõplik, kuid ehk juhatab edasi uute ja vajalike kontaktideni.