Perede toetamine ja tugiorganisatsioonid

Riiklik tugi peredele

Asendushooldusega seotud peredele (eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperedele) pakutakse erinevaid tugiteenuseid:

Telefoni- ja internetinõustamisel saad küsida kõigi asendushooldusega seonduvate teemade kohta.
Teenuseid pakub Sotsiaalkindlustusamet.

  • Individuaalne psühholoogiline nõustamine perele (lapsega seotud vajaduse korral)
  • Mentorlus. Mentorikeskse nõustamise kaudu saab pere kogemuslikku pereabi. Mentoril on isiklik lapsendamise või hooldusvanema kogemus ja ta on läbinud ettevalmistava koolituse.
  • Grupinõustamine:
    • Nõustamisgrupp (grupitöö meetodil põhinev nõustamine) – suletud grupp (6–12 in), mis aitab peredel leida oma võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus- ja õppeküsimuste lahendamiseks. Nõustamise pikkus 4 akad t, 4–6 kohtumist aastas.
    • Temaatiline toetusgrupp – ühekordne loeng või koolitus (grupi suurus al 12 in), mis aitab peredel ja võrgustikutöötajatel saada uusi teadmisi spetsiifilistes laste kasvatamise ja asendushoolduse küsimustes. Erinevad teemad, nt nutisõltuvus, lasteaia-kooliga seonduv, hooldusperes kasvamine jms. Kohtumise pikkus al 2 akad t.

Põhja piirkonnas, Harju-, Rapla- ja Järvamaal pakuvad peredele psühholoogilist nõustamist, supervisiooni, grupinõustamist ja toetusgruppe MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti Ühing. Mentorlust pakub Põhja piirkonnas MTÜ Kasuperede Liit. Lõuna (Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Valga-, Põlva- ja Võrumaal) ja Lääne (Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaal) piirkonnas pakub nimetatud teenuseid MTÜ Igale Lapsele Pere. Ida- ja Lääne-Virumaal pakuvad peredele tugiteenuseid MTÜ Virumaa Tugiteenused ja MTÜ Maria ja Lapsed.

Tugi elluastuvale noorele

Tugiisik asendushoolduselt (hooldus- või eestkosteperest) elluastuvale noorele. Tugiisik saab pakkuda noorele iseseisva elu alustamisel praktilist juhendamist ja nõustamist, aidata arendada iseseisvust ja vastutusvõimet. Tugiisikute kontaktid leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Tugiorganisatsioonid

Siit leiad ülevaate tugiorganisatsioonidest, kust saad vajadusel erinevate last puudutavate teemade kohta lisainfot otsida. Loetelu pole lõplik, kuid ehk juhatab edasi uute ja vajalike kontaktideni.