Alkohol

Alkoholi tarvitamine noores eas mõjutab otseselt arenevat aju, otsustusvõimet ja enesekontrolli. Kuna aju areneb 25. eluaastani, mõjutab noores eas tarvitatud alkohol aju toimimist ka täiskasvanuna ning seetõttu on tähtis mõjutada noorte arvamusi ja käitumist alkoholi suhtes. Räägi lapsega alkoholist – nii ennetad võimalikke probleeme tulevikus.

Lastega varakult alkoholiteemadel usalduslikult rääkides, alkoholi mõju ja olemust selgitades ning selgeid piire seades saab lapsi alkoholist võimalikult kaua eemal hoida.

Seega on oluline, et laps teaks enne seda vanust nii fakte, kuidas alkohol lastele mõjub, oma vanemate seisukohti alkoholi tarvitamise suhtes kui ka oskaks sõprade survele vastu panna, ennast kehtestada ja keerulises olukorras endale kindlaks jääda.

Lapsed, kelle vanemad on kodus nendega alkoholiteemadel arutlenud ja alkoholi mittetarvitamise osas oma kindlat suhtumist näidanud, joovad teismelisena vähem alkoholi.

Lapsevanema roll

Olles lapse jaoks hooliv ja armastav täiskasvanu, kes ühelt poolt paneb paika piirid ja teiselt poolt kuulab ära ja mõtleb lapsega kaasa, aitad lapsel saada hakkama teismeliseea väljakutsetega. Lühikesed, tavapärased jutuajamised alkoholiteemadel annavad vanemale ettekujutuse, mida laps parasjagu arvab ja mis on tema jaoks olulised teemad. Nende vestluste käigus saab vanem ka enda hoiakuid väljendada ja selgitada, kuidas alkohol noorele mõjub ja millised võivad olla tagajärjed. Lisaks saab vanem näidata nõnda, et on lapse jaoks alati olemas ja õpetada lapsele, kuidas sotsiaalsele survele vastu seista. On tähtis mõista, et aus ja avatud suhtlemine ei tekita lapses liigset huvi alkoholi vastu, vaid aitab tal infotulvas paremini navigeerida ning paremaid otsuseid teha. Kui lapsega nendel teemadel kodus ei räägita, saab ta informatsiooni avalikust ruumist ja meediast ning sel juhul võib see olla kallutatud ja eksitav.