4–7-aastane laps

Lapsevanema roll:

  • seada selged piirid turvalisust puudutavates küsimustes.
  • õpetada last tegema vahet tunnetel ja käitumisel, aidates lapsel ära tunda oma tundeid ja neid sobilikul viisil väljendada ning pannes ühtlasi piire ebasobivale käitumisele.
  • õpetada lapsele tunnete nimetusi ja viise, kuidas tundeid väljendada.
  • toetada lapse tegelemist aladega, mis teda huvitavad, kaasata last enda ja teiste pereliikmete tegevustesse.
  • anda lapsele teadmisi maailma kohta ja selgitada, kui laps on millestki valesti aru saanud.
  • vastata lapse kõigile küsimustele alkoholi kohta.
  • anda lapsele vabaduse avastada ja katsetada, kui see on turvaline.
  • toetada lapse suhteid eakaaslastega.
  • luua armastav ja hooliv suhe.
  • olles oma käitumisega eeskujuks, näidata lapsele mudelit, milline käitumine on sobiv. Lapsed imiteerivad täiskasvanute käitumist ja omandavad nii oskusi, mis aitavad neil oma arengu ja kasvamisega paremini toime tulla.