8–11-aastane laps

Lapsevanema roll

Just selles vanuses on hea aeg lapsega vestelda sellistel keerulistel teemadel nagu alkohol, seksuaalsus ja riskikäitumine. Lapsevanem on lapse jaoks veel kõige olulisem ning vanema arvamused ja hinnangud annavad lapsele suuna, mis on õige või vale. Võib tunduda, et laps on veel sellisteks vestlusteks liiga väike ja et teema tõstatamisel võib lapses enneaegu tekkida liiga suur huvi. Pigem on aga vastupidi – teema on tänu meediale nagunii päevakorras – telekast ja internetist leiab kergesti vastava sisuga filme ja reklaame ning lapsed arutavad neid teemasid oma eakaaslastega nagunii. Seega peaks vanem viima ennast kurssi lapse teadmistega selles osas ja vajadusel end täiendama. Vestlustes lapsega on hea meeles pidada, et selles vanuses lastel on palju miks-küsimusi ja neid huvitab, miks reeglid on sellised nagu need on. Varu kannatlikkust ja vajadusel otsi lisainfot, võttes teema ise järgmisel korral lapsega üles. Läbi selliste vestluste aitad lapsel arendada arutlusoskust, millest on kasu hiljem, kui ta satub olukorda, kus peaks näiteks eakaaslastele ei ütlema.