Kuidas rääkida alkoholist? Soovitused eelteismelise lapse vanematele

Üsna tihti on keeruline hakata mingitel teemadel rääkima enne, kui nendest saavad probleemid. Kuidas alustada ja millest rääkida? Vanemal on kartus, et ehk tekitab ta teemat tõstatades lapses ebavajalikku huvi. Uuringud aga näitavad, et paremaid tulemusi annavad vestlused, mida alustatakse enne, kui need laste jaoks reaalsuseks saavad. Arvestades Eesti laste keskmist vanust alkoholitarvitamise alustamisel, tuleks lapsega alkoholi teemadel vestelda juba enne kümneaastaseks saamist. Järgnevalt mõned mõtted, millele eelteismelise lapsega vestluse planeerimisel tähelepanu pöörata.

  • Pea meeles: ennetus tähendab, et teema tuleb lapsevanema poolt tõstatada enne, kui laps selle vastu ise huvi tundma hakkab. Usaldusliku suhte hoidmine lapsega on parim alus selleks, et sinu arvamus oleks talle tähtis ka suuremaks kasvades ning ta pühendaks sind oma maailma.
  • Eelteismelise puhul võib tunduda, et alkoholi, tubakatoodete ja seksiga seotud teemad ei ole parasjagu tema maailmas tähtsad. See, et vanem neist teemadest midagi ei kuule, ei tähenda, et need poleks tähtsad ja et laps seda infot mujalt ei otsiks või sõpradega ei arutaks.
  • Märka, milliseid telesaateid või veebilehti su laps külastab ja arutle lapsega nendel teemadel.
  • Vestle lapsega päevakajalistel teemadel, küsi tema arvamust oluliste sündmuste kohta nii poliitikas kui ka majanduses. Läbi selliste arutelude arendad lapses analüüsi- ja kriitilise mõtlemise võimet, mis aitavad tal iseseisvalt keerulisi otsuseid teha. Lisaks näitab see lapsele, et oled tema jaoks olemas ja ta julgeb sinuga ka alkoholiga seonduvatel teemadel vestelda.
  • Suhtle oma lapse sõprade vanematega ning aruta nendega, millised teemad on laste jaoks parajasti olulised ja millest nad omavahel räägivad.
  • Oluline on olla teadlik sellest, millega laps tegeleb ja anda talle teada, et turvaline täiskasvanu on vajadusel alati olemas.
  • Aruta lapsega, kuidas käituda, kui mõni sõber tahab teha midagi keelatut, aga su laps ei taha kaasa minna. Harjuta koos lapsega, kuidas erinevates olukordades „ei“ öelda.
  • Uuri koos lapsega, kuidas meedia inimeste käitumist ja hoiakuid mõjutab ning õpeta talle, kuidas reklaami osadeks lahti harutada ja milline on reklaamide seos päriseluga. Vaata siit, kuidas võiks lapsega reklaamide mõjust rääkida.

Triin Sokk, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist

Loe ka:
Kuidas rääkida alkoholist? Soovitused teismeeas lapse vanematele
Kuidas rääkida alkoholist? Soovitused koolieeliku ja algklassilapse vanematele