Soovituslik kirjandus

Laste kasvatamisel võib tekkida erinevaid küsimusi ja väljakutseid. Siin on asendushoolduse valdkonna spetsialistide välja valitud soovituslik kirjandus erinevatel teemadel, mis võib abiks olla:

Vaata ka:

Laste, kes ei kasva oma sünnivanematega, ja nende perede lugude kajastamine on väga oluline, kuna aitab ühiskonnas tõstatada asendushoolduse teemat ja tõsta inimeste teadlikkust. Teatud olukordades aga võib lugude jagamine nii lapsele kui perekonnale hoopis kahju teha. Juhis „Laps ja kasupere meedias. Kuidas anda laste ja perede olukorrast meediasse infot laste õigusi riivamata?“ (vene keeles Ребенок и приемная семья в СМИ. Как предоставлять информацию о положении детей и семей в средствах массовой информации, не нарушая права детей?) on mõeldud peredele, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud last ning soovivad enda peres kasvava lapse ja pere lugu avalikkuse ees jagada.

Kas sinu südames on ruumi? Ülevaatlik infomaterjal hoolduspere vanematele, lapsendajatele ja eestkostjatele (vene keeles Есть ли в Вашем сердце место? Информационный материал для родителей приемной семьи, усыновителей и опекунов)