Vanemate hoiakud mõjutavad laste sõltuvusainete tarvitamise alustamist

Enne, kui last hakkavad mõjutama kool, sõbrad ja ta hakkab jälgima meediat, saab ta esimesed lähtekohad oma enesehinnanguks ja põhiväärtusteks kodust.

Vanemate mõju laste alkoholikäitumise alustamisele on rahvusvaheliselt põhjalikult uuritud. Uuringud näitavad, et vanemate lubavad või taunivad hoiakud laste joomise suhtes mõjutavad seda, kui vara lapsed alkoholi ja narkootikume kasutama hakkavad, kui tihti ja kui palju nad joovad, ning milliseks kujunevad nende joomisharjumused tulevikus.

Vastavalt teismeliste arengu loogikale tasub arvestada järgmiste põhimõtetega: 

  • teismelised on kõige vastuvõtlikumad vanemate hoiakute suhtes enne teismeea algust ja varases teismeeas (10-12 aastasena). Samuti on nad vanemate mõjule avatud perioodil, kus nad aktiivselt kaaluvad esmakordset alkoholi proovimist ****
  • pärast seda, kui lapsed on sõltuvusainete tarvitamisega alustanud, muutub ennetustöö ja reeglite seadmine vanemate poolt oluliselt vähem mõjusaks *
  • vanema enda eeskuju (suitsetamine, alkoholi tarvitamine) mõjutab teismeliste käitumist vähem, kui vanema tauniv hoiak laste alkoholi tarvitamise osas *
  • samas lapsevanemad, kes ise rohkem sõltuvusaineid kasutavad, on üldiselt ebaselgema kommunikatsiooniga ning võivad saata lapsele ebaselgemaid sõnumeid ka sõltuvusainete osas *
  • vanem saab lapse riskikäitumise kujunemist mõjutada ka läbi selle, kas ta kiidab või ei kiida heaks lapse sõpru ***

Uuringud on ka näidanud, et kõige tõhusamalt on laste alkoholijoomise edasilükkamisega seotud vanemate sellised käitumised:

  • selgelt väljendatud negatiivsed hoiakud noorte alkoholitarvitamise suhtes *
  • selgete reeglite seadmine, et alaealisena alkoholi ei jooda **
  • järelvalve teismeliste vaba aja ja rahakasutamise üle *
  • pettumuse väljendamine, kui reegleid on rikutud. **