Miks on mäng oluline?

  • Mängu kõige ilmsem kasutegur on lapse füüsiline arenemine, sh peenmotoorika areng.
  • Mäng on õppesituatsioon nii lapsele kui ka vanematele. Mäng annab lapsele võimaluse oma oskusi ja teadmisi proovile panna, teha vigu ja katsetada. Vanemal on võimalused proovile panna ja arendada vanemlikke oskusi, nt kannatlikkust, tunnustamisoskust jm.
  • Mäng on emotsioonide väljendamise võimalus. Vanem saab aidata lapsel mängides kontrolli ja edukust kasvatada.
  • Mäng võimaldab lapsel olla erinevates rollides ning seeläbi avardada tema maailmapilti ja vähendada enesekesksust.
  • Mängides arendab laps loovust, viib ellu ideid ja õpib probleemilahendust. Uuringud on näidanud, et lastel, kes on palju loovaid mänge mänginud, esineb harva käitumisprobleeme.
  • Täiskasvanutega koos mängimine arendab lapse sõnavara ning laps õpib mõtteid ja tundeid sõnades väljendama.
  • Mängides ja täiskasvanult eeskuju võttes õpib laps teistega suhtlema, asju jagama ja mängukaaslasi paremini mõistma.