Lapse tervise ja arengu toetamine


Laste hea tervise ja arengu huvides tehakse lastele regulaarseid tervisekontrolle. Selleks teevad koostööd nii lastearstid, perearstid ja -õed kui ka eriarstid. Jälgitakse lapse arengut, kasvu, kaalu, kuulmist, nägemist ja kõnet. Aidatakse kujundada lapse tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse kõigis teistes terviseküsimustes. Nakkushaiguste ennetamiseks tehakse vaktsineerimisi. Regulaarsete kontrollidega aidatakse kujundada lapse tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse peret.

Vanema roll lapse tervise toetamisel

Haigekassa veebist leiad olulise info, mida lapsevanemana vajad oma lapse tervise jälgimise ja tervisekontrollide kohta. Samast leiad info ravikindlustuse ja erinevate hüvitiste kohta.

Lapse tervise jälgimise juhend

Laste tervisekontrollide eesmärk on laste arengu jälgimine ning tervise- ja arenguhäirete varajasel avastamisel vajaliku meditsiinilise abi tagamine.

Regulaarsete tervisekontrollide tegemisel on spetsialistidele abiks lapse vanust arvesse võttev lapse tervise jälgimise juhend, mis pöörab tähelepanu lapse arengu hindamisele, toetamisele ja tervise ja arenguhäirete varajasele avastamisele. Ravijuhendi sihtrühm on vastsündinud ja lapsed kuni 19-aastaseks saamiseni. Juhend hõlmab laste tervisega seotud riskide ennetamise meetmeid, visiitide läbiviimise sagedust, kohta, toitumisega seotut, põhjendatud uuringute tegemist ning koolis õpilaste tervisekäitumise hindamiseks ja varaseks märkamiseks tehtavat. Juhendis on täpsustatud puusaliigeste, silmade ja nägemise, kuulmise kontrolli ja kognitiivsete oskuste hindamist ning vanemlike oskuste toetamise võimalusi.

Juhend on mõeldud perearstidele ja -õdelele, lastearstidele, ämmaemandatele, koolitervishoiutöötajatele, sotsiaaltöötajatele (sh lastekaitsetöötajad), psühholoogidele ja lapsevanematele.

Lapse tervise jälgimise juhendi kontrollkaart vanuse ja tegevuste kaupa

Lapse tervise jälgimise päevikud

Haigekassa lehelt leiad ka lapse tervise jälgimist toetavaid materjale, mille on koostanud erialaspetsialistid:

Lapse tervise päevik
Õpilase tervisepäevik

Lapse sündides või kooli minnes peaks iga pere need saama haiglast, perearstilt või koolist.

Päevikutesse saab vanem märkida andmeid lapse arengu ja tervise kohta sünnihetkest põhikooli lõpuni. Lisaks on raamatutes lapse kasvugraafikud, hammaste tuleku ja suuhügieeni teema, arenemise, kuulmise, nägemise ja kõne kujunemise märksõnad, toitumisnõuanded, koduapteegi soovitatav koosseis, toimimisjuhised sagedasemate haiguste (palaviku, köha, nohu, kõrvavalu ja kõhulahtisuse) puhuks ning väike vaktsiiniseletaja.