3–7-aastane laps

Vanus 3–7 eluaastat on äärmiselt suurte muutuste aeg, kus laps saavutab oma mina-tunde. Selles vanusevahemikus õpib laps iga päev uusi oskusi ja areneb silmanähtavalt. Ta õpib tundma oma piire, suutlikkust ja võimeid. Samal ajal tegeleb selles vanuses laps pideva õppimisega, kuidas vahet teha reaalsusel ja fantaasial. Seda kõike teeb ta läbi mängu – sellest ka sagedane nimetus „mänguealine laps” niisuguse vanuse kohta. Identiteedi väljakujundamine tähendab, et laps suudab tunda end eraldi isiksusena oma vanematest ja päritoluperekonnast. Lasteaiaeas on lapse üheks oluliseks ülesandeks sellega seoses ka esimeste oluliste (sõbra)suhete loomine väljaspool oma perekonda. Teisalt on see oluline arenguetapp sügavate, lähedaste suhete loomiseks ja säilitamiseks oma vanemate ning teiste pereliikmetega.