2–3-aastane laps

2–3-aastase lapse psüühilises arengus on palju vastandlikku. Laps on valmis emast eralduma ning tema iseteadlikkus muudkui kasvab. Tema soov asjadega ise hakkama saada muutub üha tugevamaks. Samas on väline maailm ka hirmutav – ta vajab endiselt ema poolt tulevat kindlustunnet, et uute olukordade ja muutustega toime tulla. Ta kogeb tugevaid tundeid, tahab nendes olukordades ise hakkama saada, kuid veel ei suuda. Tema areng võimaldab tal väljendada: „mina ise!”, „tahan ise!”, „ei aita!”, kuid tema käitumine ja eneseregulatsioon vajavad ikkagi turvalise täiskasvanu abi.

Igas arengulises katsumuses on väikelapsele oluliseimaks suhe emaga ja teda ümbritsevad peresuhted. Läbi nende suhete õpib ta tajuma iseennast ja ümbritsevat maailma ning kujundab viisi, kuidas kõige sellega ise suhestuda.