Kuidas lapsega rahast rääkida?

Kas teadsid, et lapsel kujunevad rahaga seotud hoiakud üldiselt välja alles seitsmendaks eluaastaks? 7-aastane laps oskab teha lihtsamaid arvutustehteid ja mõistab tasapisi raha väärtust. Noorem, 4–5-aastane laps saab küll juba aru, milleks raha vaja on, kuid ei taipa veel selle väärtust ega oska ise arveldada. Kuidas ja millal peaks vanem lapsele rahast rääkima, et lapsel areneks realistlik arusaam selle võimalustest ning piirangutest?

“Issi, millise auto sa mulle keskkooli lõpuks kingid?”

Eksperdid on ühte meelt, et vanem peaks hakkama rahast rääkima juba 4–5-aastase lapsega, et samm-sammult kujundada tema suhtumist rahasse. Vanemad on lastele heaks eeskujuks: nende käitumine ja suhtumine rahasse mõjutab kõige otsesemalt lapse hoiakute ning väärtushinnangute kujunemist. Lapsevanemal tuleks lapsega jagada praktilist infot igapäevaste rahaasjade korraldamise kohta. Näiteks võiks laps kogeda, kuidas vanemad koostavad poenimekirja või arutavad omavahel läbi pere suuremaid väljaminekuid. Nii tekib lapsel tasapisi ettekujutus, kui palju vanemad teenivad ja kuidas suuremate kulutuste tegemist on oluline ette planeerida ning vajadusel raha koguma hakata.

Mõtteviisiga „Mis ma talle ikka räägin, ta ju ei mõista veel nagunii“ teed lapsele karuteene. Rahast võib sellisel juhul lapse jaoks saada tabuteema või tekivad tal ebarealistlikud arusaamad raha väärtuse ja teenimise kohta.

Kodune toidupood

Väike laps õpib teisi jälgides ja erinevaid olukordi läbi mängides. Juba 4-aastase lapsega võib koos poodi mängida ja teda mängu kaudu rahaga arveldama õpetada, pöörates seejuures tema tähelepanu asjade väärtusele. Järgmine kord, kui lapsega kauplust külastate, vaadake koos, kui palju maksab pakk piima või lapse lemmikšokolaad. Kui annad lapsele poes kulutamiseks ühe euro, siis küsi, kas laps mäletab, mida ta mängus selle raha eest osta sai.

Taskuraha andmine

Paljud lapsevanemad hakkavad lapsele taskuraha andma juba enne lapse kooli minekut. Selles pole midagi halba, kuid pea meeles, et kuigi 7-aastane oskab teha lihtsamaid tehteid ja mõistab raha väärtust, ei oska ta veel hinnata, mida on vaja osta ja mida mitte. Aruta lapsega täpselt läbi, mida ta taskuraha eest tahab ja saab osta ning mida oleks mõttekas osta. See õpetab last arutlema, millele oma raha kulutada.

Paljud vanemad pakuvad lapsele välja võimaluse raha koguda, et enda kogutud raha eest midagi suuremat soetada. Oma raha kogumine õpetab lapsele raha väärtust. Seejuures on aga oluline koos lapsega aeg-ajalt vaadata, kui palju juba kogunenud on ja kui palju on veel vaja, et soovitud eesmärk täituks. Anna lapsele positiivset tagasisidet ja motiveeri teda kogumist jätkama.

Teismeline ja raha

Varajases teismeeas hakkavad uksed paukuma ja vanemad ei ole tihti lapse jaoks enam arvamusliidrid. Vanemate asemel kuulatakse nüüd sõpru. Kasvab eakaaslaste mõju lapsele ja vanemad kaotavad sageli hea kontakti oma lapsega.

Mõnel juhul on vanavanemad need, kes annavad lapsele regulaarselt raha, ja kuigi vanem näeb, et laps ei kuluta seda tema hinnangul otstarbekalt, on tal keeruline olukorda muuta. Näiteks võib laps öelda: „Vanemad ei mõista mind!“ või „Mu ema ei tea tänapäeva asjadest midagi!“. Sellisel juhul on oluline, et vanem saavutaks siiski oma lapsega kontakti. Näita lapse tegemiste vastu välja siirast huvi või tegutse temaga koos. Noor ei pruugi vanema õpetussõnu kuulata, kuid lapsevanem on see, kes peab rääkima lapsega tema päevarahadest ja kulutamistest. Kui teed seda hoolivalt ja tead ka noorte seas üldlevinud arvamusi rahaga seoses, oskad olla oma lapsele rohkem toeks. Kuula oma lapse soove ja arvamusi ning siis kuulab laps ka sinu soove ja ettepanekuid. Nõnda on võimalik sõlmida ka esialgu väga keerulisena tunduvaid kokkuleppeid.

Selleks et juba täiskasvanuks saanud ja tööl käiv, kuid vanemate kodus elav noor panustaks rahaliselt pere eelarvesse, tuleks samuti temaga rääkida. Noore jaoks võib vanema soov üllatusena tulla, mistõttu väljenda oma mõtteid selgelt ja konkreetselt. Seejärel anna talle aega reageerida ja vastata ning proovige üheskoos välja mõelda mõlemale sobiv lahendus.

Artikkel põhineb The Money Advice Service’i uuringul “Adult money habits are set by the age of seven years old shows new study”.

Ly Kasvandik, Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert

Foto: Shutterstock