Lapse uneharjumusi saab leebelt kujundada

Piisav uni tagab lapse eakohase arengu ja tervise. Lapse une kvaliteet mõjutab omakorda lapsevanemate igapäevast toimetulekut ja vaimset tervist. Uuringud näitavad, et märkimisväärselt palju on peresid, kus on raskusi lapsele sobiva päevakava leidmisel ja selle järjepideval rakendamisel ning lapsevanema rolliga kohanemise perioodil paarisuhte hoidmisel.

Kõik me teame, et hea uni on oluline nii lastele kui lapsevanematele. Paljud lapsevanemad aga ei tea, mille poolest erinevad lapse ja täiskasvanu uni ning kuidas muutuvad lapse unerütm ja unega seotud probleemid seoses arenguga. Värsketel lapsevanematel võib olla ettekujutus, et nende beebi magab nii päeva- kui ööuned kenasti kas oma voodis või nende kaisus, mõjutamata märkimisväärselt ema-isa unerütmi. On lapsi, kes täidavadki juba sünnist alates vanemate ootused, olles ideaalsed magajad kogu lapseea. Kui aga tegelikkus teistsuguseks kujuneb, võib see pärssida kogu pere heaolu. Seetõttu on hea teada, et eelnevad teadmised vastsündinu ja väikelapse unest võivad leevendada lapsevanemate enesetunnet. Hea uudis on ka see, et kogu pere ööund on võimalik mõnikord parandada üpris lihtsate võtetega.

Leebe unekool – nõu ja tugi vanemale lapse uneharjumuste leebel kujundamisel!

Unekooli eesmärgiks on pakkuda lapsevanematele toetavaid, toimivaid ja individuaalseid lahendusi ning usaldusväärset informatsiooni, mille abil on võimalus leida üles peres juba olemas olevad või uued jõuvarud, mis toetavad tugeva ja turvalise lähedussuhte loomist oma lapsega. Unekooli tegevusprintsiibid on dialoog, avatus, usalduslikkus, paindlikkus, individuaalsus, kasvatuspartnerlus, lapse huvide kaitsmine.

Unekooli perenõustajad teevad koostööd Eesti Unemeditsiini Seltsi, imetamisnõustajatega, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutajatega. Koos suudame olla toeks lapsevanematele sel keerulisel ja palju avastamisrõõmu pakkuval perioodil, kui laps on maailma avastamas ja pere uue rolliga kohanemas.

Oma töös lähtutakse leebe unekooli meetoditest, mis on lapsele leebed ja turvalised, aidates tal seeläbi saavutada hea ja rahuliku ööune. Leebe unekooli meetodid on loodud siiras usus, et positiivne lähedussuhe lapse ja vanema vahel ning tervislikud magamisharjumused aitavad kasvada tervetel lastel. Hästi välja puhanud laps, kellel on olemas turvatunne ning kelle lähedusvajadus on rahuldatud, on oma tegemistes energiline, rõõmsameelne, uudishimulik ja õpihimuline. Unekooli eesmärk on abistada last iseseisval uinuma õppimisel ning aidata tal kordagi ärkamata magada terve öö. Unekool on kunst, mille osapoolteks on lapsevanemad, lapsed ja nende elukeskkond. Nõustaja rolliks on olla info jagaja ja vanemate toetaja nii ettevalmistuse etapis kui ka protsessi jooksul, vajadusel pakkudes ka järeltoetust.

Unekooli peamine eesmärk on aidata peredel lapse unerütmiraskustega toime tulla, toetades seeläbi lapsevanema (või lapse hooldaja) psühhosotsiaalset toimetulekuvõimet ning aidata kaasa vanemlike oskuste arendamisele. Väsinud ja rahulolematu lapsevanem ei jaksa oma lapse eest hoolitseda sel määral, mis aitaks igakülgselt kaasa lapse arengule. Pikapeale lisandub emotsionaalsele väsimusele füüsiline kurnatus ning lapse vajaduste rahuldamine võib jääda tahaplaanile. Unekooli üks idee on ennetada kriitilisi olukordi ja käitumisviise, milleni magamatus ja viimase piirini jõudnud väsimus võivad viia. Oluline on sekkuda probleemidesse võimalikult vara, et kriitilist faasi üldse ei tekikski. Seega on unekool üks lastekaitsetöö osa.

Unekooli teenus on sobiv lapsevanematele, kes on valmis ise panustama laste uneprobleemide ennetamisese ja lahendamisse ja seda juba alates beebi sünnist.

Leebe unekooli meetodid on sobivad tervetele, tahket toitu söövatele lastele alates 6. elukuust. Enne leebe unekooli rakendamist on soovitav nõu pidada oma lastearstiga, et oleks kindel, et laps on terve. Imetamisega jätkamist leebe unekool ei välista.

Leebe unekooli läbiviimise põhimõtted on lihtsad ja toimivad:

  • Lihtne ja toimiv päevaplaan, selge päevarütm, aktiivne ja hoolivust väljendav päev.
  • Leebed meetodid ja vahendid lapses turvatunde ja usalduse tekitamiseks.
  • Kiindumussuhte arendamine – lapse vajadustele ja tunnetele vastatakse mõistvalt ja järjekindlalt. Last ei jäeta üksinda nutma.
  • Pidev emotsionaalne tugi lapsele uute harjumuste kujundamisel – et laps tunneks end alati turvaliselt ja armastatuna.
  • Pidev emotsionaalne tugi lapsevanemale elukorralduse muutmisel – et lapsevanemal jätkuks meelekindlust oma last aidata.

Teenusele pöörduvad lapsevanemad peamiselt, kuna:

  • nad on väsinud ja kurnatud lapse unerütmi ja magamisprobleemide tõttu,
  • nad vajavad psühhosotsiaalset tuge ja nõustamist,
  • neil puudub tihti lähedaste tugivõrgustik,
  • nad soovivad leida motivatsiooni ja saada põhjalikumat teavet pere päeva- ja öörütmi kujundamise kohta,
  • nad soovivad saavutada paremat pere heaolu ja leida lisa jõuvarusid lapsega tegelemiseks.

Beebi uni on rütmiline

Iga laps ärkab öö jooksul mitu korda üles, et üle minna ühest unefaasist teise. Kui ülemineku ajal ei esine ühtegi teist stiimulit (liiga külm või kuum temperatuur, lärm, märg mähe, näljatunne), jääb laps uuesti magama. Lisame siia näidise, milline on lapse uni sagedaste ärkamiste ja valede uneassotsiatsioonide tõttu.


Järgmisel pildil on aga olukord, kus laps on läbi teinud leebe unekooli ning suudab iseseisvalt uinuda.


Graafiku ülemises osas on ärkamised, mis on täiesti normaalsed magamistsükli osad. Alla 6 kuu vanustel lastel ongi unetsükli pikkuseks tavaliselt ligikaudu 45–50 minutit, seejärel nad korraks virguvad ja võivad vajada õpetust, et uuesti uinuda. Üle pooleaastaste laste uni meenutab aina rohkem täiskasvanu und ja ka unetsükli pikkus muutub (1,5–2 h).

Beebi unevajadus

Iga inimese unevajadus on individuaalne ning lapse und ei saa tabelisse suruda. Küll aga on just beebile sobiv unetundide arv esimene vundamendikivi, mida vanemad saavad tugevdada. Kui sul on tunne, et lapse uni on katkendlik, uinumisele kulub palju aega, siis tasub esimese asjana üle vaadata, kui palju und sinu beebi ööpäevas saab. Kui see on oluliselt väiksem, kui tabelis toodud, siis tasub esimese sammuna just unetunde juurde näpistada.

Vanus Kokku tunde Ööuned tundides Päevauned tundides Ärkveloleku aeg
1 nädal 16,5 8,5 4 x (kokku 8)
4 nädalat 15,5 8,5 3 x (kokku 7) 45–60 min
3 kuud 15 10 3 x (kokku 5) 1,5–2 tundi
6 kuud 14,5 11 2 x (koku 3,5) 2–3 tundi
9 kuud 14 11 2 x (kokku 3) 3–4 tundi
12 kuud 13 11 2 x (kokku 2) 3–4 tundi
18 kuud 13 11,5 1 x (kokku 1,5) 4–5 tundi

NB! Välja toodud magamisajad on soovituslikud ja võivad varieeruda, sest igal inimesel on oma individuaalne unevajadus.

Sobivad õhturutiinid, igaõhtused rituaalid, ehk isegi tseremoonia?

Positiivsed õhturutiinid, mis eelnevad kindlal ajal ööunne jäämisele, on kõige esimene samm, mida on võimalik ette võtta rahulike ööde nimel. Eesmärgiks on luua lapsele rahulikud ja kindlad magamamineku tavad ehk rituaalid, mida ta naudib ja võtta need kasutusele õhtust õhtusse.

Unerituaalide pikkuseks võiks olla 20 minutit ja need võiksid koosneda neljast või viiest erinevast rituaalist, mis pakuksid positiivset lähedustunnet nii lapsele kui vanemale ja aitaksid last järk-järgult ette valmistada rahulikuks uinumiseks. Unerituaalide abil õpib laps ennast juba ise uinumiseks ette valmistama ja kogema magamaminekut meeldiva tegevusena.

Positiivsete õhturutiinide hulka kuuluvad järgmised sammud: kindel magamaminekuaeg igal õhtul; mugav ja rahulik koosolemine; ärritavate, ergutavate ja stressi tekitavate tegevuste vältimine enne und; samas järjekorras unerituaalide kasutamine.

Võtke kogu perega eesmärgiks luua selleks ajaks rahulik ja kõigi pereliikmete jaoks meeldiv keskkond. Koos lapsega televiisori vaatamine või arvutimängude mängimine võib küll olla tore, kuid unerituaaliks see kindlasti sobilik ei ole. Valige koos perega teile sobivad õhtused tegevused ja kujundage sellest kõigi jaoks meeldiv õhtune aeg! Lisage oma õhtusesse magamamineku rituaali näiteks „helluse tankimine“ või „helluse tagavaraks kogumine“, kus terve pere koguneb igal õhtul enne magamaminekut ühte kokkulepitud kohta (näiteks diivanile, vaibale, tekile). Lülitage televiisor ja arvuti selles toas välja, pange tuled hämaraks. Tehke midagi oma perele omast – muinasjutu lugemine, massaaž, laulmine vms. Helluse tankimine võiks kesta 5–15 minutit. Eesmärgiks on, et võetakse kõik koos aeg maha. See on tähtis ka suurematele lastele. Lapsevanemad peaksid ka ise oma tundeid määratlema – ei tohi kogeda hirmu, viha, stressi. Peale „helluse tankimist“ lähevad lapsed magama sinna, kus nad kogu öö magavad.

Millal tasub ette võtta leebe unekool?

Leebe unekooli võib ette võtta, kui laps ei suuda uinuda iseseisvalt oma voodis või ei jää piisavalt kiiresti magama. Võib olla, et laps vähkreb, niheleb või nutab palju uneajal. Samuti toovad osad vanemad välja, et laps sööb öösel liiga tihti.

Kui lapse magamisprobleemid või unepuudus muudavad pere päevad ja/või ööd keeruliseks või lausa väljakannatamatuks, siis võite mõelda leebe unekooli läbiviimisele. Unekool muudab lapse uneassotsiatsioone ning laps õpib iseseisvalt uinuma nii õhtul kui öösel. Seeläbi võidavad kõik – nii laps kui tema vanemad on päeval virgemad ja rõõmsameelsemad.

Leebet unekooli saab läbi viia kahel erineval viisil. Pikemaajalise leebe unekooli puhul muudetakse lapse õhtuseid uinumisharjumusi, kuid öistele ärkamistele reageeritakse nii nagu ennegi. Sel juhul ärkab laps tavaliselt ka öösel harvem. Kiirem ja raskem viis on viia leebe unekool korraga läbi nii õhtul kui ka öösel.

Leebe unekooli meetodite kasutamise üheks põhimõtteks on, et kui laps hakkab nutma, siis minnakse tema juurde. Lapsele pakutakse kogu protsessi jooksul turvalist toetust, kuni ta õpib ise vähehaaval uinuma. Vanematele lootusetusetunnet tekitanud olukord paraneb tavaliselt eduka leebe unekooli läbiviimisel kiiresti. Leebe unekooli läbiviimiseks peaks planeerima umbes nädala, kuid tihti võib olukord paraneda juba paari öö järel.

Uuringud kinnitavad, et leebel unekoolil on ka teised positiivsed mõjud lisaks lapse uinumis- ja magamisprobleemide lahendamisele – paranevad lapse päevane käitumine, vanemate meeleolu ja lapse ning vanemate vaheline lähedussuhe.

Et leebe unekool õnnestuks, ole ise rahulik ja kannatlik, sest laps reageerib sinu hoolivusele ning paku lapsele päevasel ajal piisavalt hellust ja füüsilist lähedust. Ka kindel päevarütm on koduse unekooli õnnestumisel väga tähtis. Ära alusta leebe unekooliga, kui laps on noorem kui kuuekuune ja sa ei ole kindel, et lapse öised ärkamised on seotud mõne terviseprobleemi või haigusega. Leebe unekooli läbiviimine eeldab lapsevanemate ühist otsust ja järjekindlat koostööd. Vajadusel on leebe unekooli planeerimisel ja läbiviimisel abiks Eesti Unekooli Ühingu perenõustajad, kes toetavad peret kogu selle protsessi jooksul.

Kui olete läbi viinud eduka leebe unekooli, ei tähenda see alati, et öised probleemid on lõplikult lahendatud. Laps kasvab, olukorrad muutuvad ja seetõttu võib uneprobleemide lahendamiseks kaaluda uue unekooli läbiviimist. Kui esimene unekool õnnestus hästi, siis tõenäoliselt on teine kord nii lapsele kui vanematele kergem.

Õnne Liv Valberg, Merit Lilleleht, unekool.ee
Foto: Unsplash

Unekoolist veel: