Intiimsus ja seksuaalsus paarisuhtes

Perekonnas, mis on tugev ja ühtne, kus väljendatakse hoolimist ja tundeid, kasvavad samu väärtusi hindavad lapsed, kellel on enesekindlust ja -usku elule vastu astuda. Sellised lapsed saavad paremini keerulistes olukordades hakkama ning on enda ja oma eluga enam rahul.
Lapsevanemate heade lähedaste suhete hulka kuulub ka rahuldustpakkuv intiimsus ja seks.

Häid seksisuhteid võetakse sageli iseenesestmõistetavalt. Ebakõlad ja rahulolematus aga hakkavad mõjutama kõiki inimestevahelisi suhteid. Pikemat aega kestvad probleemid viivad vanemad teineteisest kaugemale – võõrandutakse, nähakse enam teineteise vigu. Kooselu ei tundu sujuvat ja maad võtab rahulolematus.

Meeste ja naiste seksuaalsus on tegelikult väga erinev

Huvi, iha ja naudingut tekitavad ja säilitavad neis erinevad stiimulid. Seksuaalsuseks on meestel ja naistel erinevad motiivid, kuid mõlemale on tähtsad usalduse küsimused. Kas sa oled minu jaoks olemas? Kas ma olen tähtsam kui sõbrad või hobid? Kas sa oled mulle seksuaalselt truu?

Naised soovivad emotsionaalset kontakti – seda, et räägitaks tunnetest, hingeelulistest asjadest. Hingelise seotuse tunne tekitab soovi ka kehaliseks läheduseks ja seksiks. Nad peaksid saama ennast tunda kuulduna ja mõistetuna. Naise ajus olevad seksuaalsed keskused vajavad aktiveerumiseks suhtlemist ja rääkimist. Määravaks teguriks naise valmisolekuks on ka paarisuhte üldine õhkkond. Kui inimeste vahel on negatiivsust enam kui positiivsust, tekib harva turvaline ja usalduslik tunne, mis on intiimsuseks vajalik.

Meestes tekitab enam huvi ja iha kehaline tunne. Aju aktiveerub mälestusest, mõttest, lõhnast, fantaasiast, ihaldatava nägemisest ja paljust muust. Laialt levinud uskumus on, et mees on alati valmis ja võimeline seksima. See ei vasta tõele. Meestele on pikaajalises paarisuhtes samuti vaja tunda lähedust, et lasta alla oma kaitsemüürid, et olla avatud ning väljendada oma hellust ja õrnust. Tundeid väljendatakse sageli enam kehalise läheduse kaudu, kui et muul viisil.

Seksisuhetes on nii paremaid kui ka halvemaid aegu

See, et pikaajalises paarisuhtes on seksiga seonduvaid probleeme, on täiesti normaalne ja tavaline nähtus. Iha ja seksuaalne läbikäimine ei kao, aga vähenevad vananedes. Häired, mis kestavad pikemalt, vajaksid eelkõige partnerite enda tähelepanu, aga ka spetsialistide abi.

Kui on mingi ebaklapp, oleks vaja sellest rääkida. Tõe mahavaikimine on küllaltki levinud viis kuidagigi edasi minna. Teraapiasse pöörduvad paarid ütlevad sageli, et „meil oleks ideaalne suhe, kui „seda seksi“ ei oleks…“ Kahjuks on seksi, intiimsuse ja oma kehaga seotud palju vääraid uskumusi ning valearusaamu, häbi-, hirmu- ja süütundeid. Meedia on loonud ebareaalse seksika naiskuvandi, kes ei vanane, kellel pole muresid ega haigusi, menstruatsiooni ega menopausi. Võimatu on sellele vastata. Naistel on rohkem kui meestel kehaga seonduvat ebakindlust ja häbi. Teise lähedal alasti olemist mõjutab inimese suhe iseendaga.

Seksuaalterapeut ja naistearst Mare Pruks