Lapseea trauma ja häiritud kiindumussuhe ei parane iseenesest, selleks peab palju tööd tegema

Fotol: MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith

Tänasel päeval teab maailma arenenud kliiniline psühholoogia tänu neuroteaduste arengule, et varases lapseeas lähisuhtes kannatada saanud lapsed kogevad erinevatel põhjustel traumat ja neil kujunevad häiritud kiindumussuhte mustrid, mis omakorda kõik väljenduvad emotsionaalsetes- ja käitumisraskustes nii kodus, koolis kui ka igas mujal sotsiaalses keskkonnas.

Kahjuks on olukord veelgi hullem – lapseea trauma ja häiritud kiindumussuhe ei parane iseenesest, vaid selleks peab väga palju tööd tegema, pakkudes esmalt lapsele tervenemiseks struktuurset ja hoolivat keskkonda, mida nimetatakse terapeutiliseks vanemluseks perekonnas.

Trauma ja ebaturvalise kiindumussuhte tõttu jääb aju terviklik areng puudulikuks ning vajalikud seosed ei kujune õigel ajal välja. Kõik lapsed, kellel mingil lapsepõlve ajahetkel on katkenud kontakt oma sünnivanematega, on traumakogemusega, ja juba selle tõttu pidurdunud arenguga. Kui sinna lisandub veel hooletusse jätmine, väärkohtlemine ja süsteemi vead selle lapse abistamisel, on meie ees erivajadusega laps.

Tänasel päeval ei peeta komplekstraumat (mis tekib lapse arengule mitme kahjuliku koosmõju tõttu) erivajaduseks, kuigi oma olemuselt on see üks kõige kahjustavamaid erivajadusi. Samas õige toetuse ja abi korral on kõige võimalikum sellest erivajadustest terveneda.

MTÜ Igale Lapsele Pere on alati soovinud vaadata sellele olukorrale kaasaegse pilguga ja panustada traumateadlike ning kiindumuspõhiste lähenemiste Eestisse toomisse.

MTÜ Igale Lapsele Pere 2021. aasta tegevuste seas on eespoolmainitud arengute toetamiseks järgmised sammud:

I Sõlmitud on tõlke- ja kirjastusõiguse lepingud kolmele uuele raamatule:

  • Sian Phillips, Deni Melim, Daniel Hughes. 2020. A Relationship-Based Approach for Trauma-Informed Education. (eesti keeles)
  • S. Golding, Sian Phillips, Louise Michelle Bomber. 2021. Working With Relational Trauma in Schools. An Educator’s Guide to Using Dyadic Developmental Practice. (eesti keeles)
  • Karyn Purvis, Lisa Qualls. 2020. The Connected Parent. Real-Life Startegies for Building Trust and Attachment. (eesti ja vene keeles)

Tänavu keskendume just kooli- ja hariduskeskkonnale, kuna traumateadliku kooli kontseptsioon on meil veel tundmatu ja õpetajad vajavad palju lisateadmisi, et töötada erivajadust väljendava lapsega õiges suunas.

MTÜ Igale Lapsele Pere poolt tõlgitud ja välja antud ülejäänud raamatutega (hetkel 9) saab tutvuda kodulehe e-poe sektsioonis: kasupered.ee/pood.

II Edendame nii teoorias kui ka praktikas mõistet „terapeutiline vanemlus“.

Samuti jagame nii oma töös kui ka koolitustes põhimõtteid, mis on traumakogemusega lapse terapeutiliseks hooldamiseks hädavajalikud – seda nii kodus kui ka hariduskeskkondades. Sellega seoses korraldame 30. märtsil 2021 veebikonverentsi Terapeutiline vanemlus traumakogemusega lapse kasvatamise uus katse, kus peaesinejaks on Sarah Naish, meie 2020. aasta lõpus välja tulnud tõlkeraamatu „Terapeutilise vanemluse aabits“ autor. Eestlastest esinevad Jane Snaith kasuvanemana ja Pille Kriisa traumateadliku nõustajana.

III Traumateadlikkust edendavad ja kiindumuspõhiseid lähenemisi kasutavate sekkumiste koolitused:

Oleme maale toonud ja eesti keelde seadnud TCC – Trauma Competent Care (Traumateadliku hooldaja/laste hooldamise) programmi, mis on põhjalik 9 mooduliga traumateadliku lähenemise spektrit kattev koolitusprogramm mitte ainult kasuvanematele, vaid kõikidele traumakogemusega lastega töötavatele inimestele. TCC on teaduspõhine, kõik seal kasutatavad materjalid on tõenduspõhistest allikatest.

Suvel 2021 saab esimene meie poolt rahastatud grupp TBRI (Trust-Based Relational Interventions) Practitioner väljaõppe. TBRI on traumateadlik ja kiindumuspõhine sekkumisprogramm, mille uuringud ja arendamine tulevad Texas Christian University Child Development Insitute traumateadlike lähenemiste töödest ja praktikast. Suvise programmiga saavad eesti keelde tõlgitud TBRI materjalid (töövihikud ja suurel hulgal videomaterjali).

TBRI koolidele – pakume hariduskeskkondadele seda juba praegu ja huvi on tõusev. Koolitus on mõeldud sissejuhatusena traumateadliku lähenemise mõistmiseks ja kasutamiseks koolides ning Eesmärgiks on aidata saada koolidel lisateadmisi ja -oskusi abistamaks traumakogemusega lapsi. Koolituspäeva jooksul räägime:

  • Traumast, ajust ja trauma mõjust ajule: traumakogemuse mõju koolis.
  • Laste jõustamine: füüsiliste vajaduste rahuldamine.
  • Suhete tugevdamine klassis: loome tähendusrikkaid suhteid.
  • Korrigeerime käitumist: Mõtestame ümber klassi- ja koolitöö korralduse.
  • Õpetaja isikliku tausta ja hoiakute olulisus kogu protsessis.

Koolitusi on võimalik tellida omavalitsustel, haridusasutustel ja riiklikel asutustel. Programmi ja ajakava koostame vastavalt kliendi soovile, aja- ja rahalistele võimalustele. Samuti pakume avalikke koolitusi, nende toimumise korral on info üleval kodulehel www.kasupered.ee ja Facebooki lehel: www.facebook.com/igalelapselepere.

IV Jätkame kiindumussuhte teemadega.

Ühingu tegevjuht Jane Snaith on läbinud AAI (Adult Attachment Institute) väljaõppe Stockholmi Ülikooli alt. Lisaks oleme alustanud koostööd Londoni Middlesex University programmiga ASI (Attachment Style Interview), mis on samuti pikaajalistel uuringutel (al 1960) põhinev ja pidevalt sõltumatuid uuringuid lisav töövahend.

Kogu eelpooltoodud info osas lähema huvi korral pöördugepalun MTÜ Igale Lapsele Pere tegevjuhi poole:

Jane Snaith

Telefon: +372 504 1330

E-post: jane@kasupered.ee

kasupered.ee

Loe intervjuud Jane Snaithiga: Seda, mis on lähisuhtes katki läinud, saab parandada ainult lähisuhtes.