Koolieelik

Väikestele lastele meeldib olla aktiivne ja liikuda. Liikumine annab neile võimaluse tunnetada ja avastada maailma, õppida ning arendada uusi oskusi. See on nende jaoks loomulik ja tavaliselt mõnus tegevus. Neile meeldib joosta, hüpata, ronida, tantsida, mängida ning teha muid meelepäraseid tegevusi, mis annavad võimaluse ennast liigutada.

Vanuse kasvades kipub laste kehaline aktiivsus aga vähenema, kasvab istuva ja ekraanide ees veedetud aja osakaal. Seda mõjutavad nii individuaalsed, sotsiaalsed kui keskkondlikud tegurid kui ka nende koosmõju. Tähtsat rolli omavad siin lapse perekond oma igapäevaste harjumuste ja majanduslike võimalustega, sõbrad ja nende huvid, liikumis- ja treeningvõimaluste olemasolu kodukohas ning lasteaia ja kooli õppekorraldus.

Üheks laste kehalist aktiivsust mõjutavaks teguriks on põhiliste liigutusoskuste ja vilumuste omandamise tase. Siia alla kuuluvad näiteks oskus kõndida, joosta, hüpata, ronida, roomata, tasakaalu hoida, aga ka oskused palli visata, püüda, jalaga lüüa, põrgatada ning ka väikseid esemeid käsitseda. Sellised oskused ei arene iseenesest, nende omandamiseks on vajalik harjutamine, kogemuste omandamine ning ka täiskasvanupoolne juhendamine ja julgustamine.