1–3-aastane laps

Väikelapsed on uudishimulikud ja liikuvad ning vahel kartmatud. Selles vanus laps ei mõista veel oma tegevuste tagajärgi ning vajab seetõttu turvalist keskkonda ja täiskasvanu järelevalvet.

Oluline on julgustada last olema kehaliselt aktiivne, pakkudes talle erinevaid eakohaseid ja lõbusaid liikumistegevusi. Väikelastele meeldib kõndida, joosta, ronida ja visata. Nad vajavad selleks piisavalt vaba ruumi ning arendavaid mänguasju ja vahendeid, mis soodustavad neid olema füüsiliselt aktiivsed. Hästi sobivad pallid, tunnelid, kiiged, madalad ronimisvahendid, jooksurattad jms.

Kuna liigutusoskuste omandamisele avaldavad kõige suuremat mõju kogemused, mis on saadud väikelapseeas, tuleks põhiliigutuste õpetamisele pöörata suurt tähelepanu. Kõige keerulisem on omandada viskeoskust, mis on aga eelduseks paljude erinevate pallimängude õppimisele. Põhiliigutuste hea omandamine loob eeldused selleks, et laps oleks ka hilisemas eas kehaliselt aktiivne.