7–10-aastane laps

Laste kehalist aktiivsust võib mõõta ka sammudes. Alg- ja põhikooli õpilased peaksid tegema 12 000–15 000 sammu päevas. Sammude lugemise abil päevase kehalise aktiivsuse hindamisel tuleb aga kindlasti meeles pidada, et vastavalt päevastele kehaliste tegevuste soovitustele on vajalik, et osa kehalisi tegevusi oleksid mõõduka kuni tugeva intensiivsusega.

Algklassilastele sobivad mängud, mis on lõbusad, lihtsad, ühendavad endas muusikat ja jäljendamist ning mida lapsed saavad ise juhendada. Suunake ja julgustage lapsi mänge ka ise kohandama ning välja mõtlema.

Lapsed vajavad liikumiseks piisavalt vaba ruumi ja sobivaid vahendeid, mis soodustaksid neid olema kehaliselt aktiivsed. Hästi sobivad erinevad ronimisvahendid, pallid, rõngad, keksukastid, hüppenöörid jm.

Põhiliikumiste väljakujunemiseks on hea kasutada vaheldusrikast tegevust, kuna laste tähelepanu on hajuv ja nad tüdinevad ruttu. Ka on oluline sel perioodil liikumismängudes õpetada lastele oskust võita ja kaotada. Soodustage laste  juhitud vaba mängu ehk struktureerimata kehalist aktiivsust, mis lisaks kehalisele aktiivsusele toetab ka loovust ja kujutlusvõimet.

Kõige tõhusam viis lapsele mõnda harjutust õpetada, on seda ise ette näidates, seejuures lühidalt selgitades, millele peaks laps harjutust sooritades tähelepanu pöörama. Vajadusel tuleks korrata sama tegevust, kuni laps on täielikult ülesandest aru saanud ja suudab iseseisvalt harjutust korrektselt sooritada. Väga oluline on last motiveerida ja anda piisavalt positiivset tagasisidet ning ka sõbralikult ja toetavalt juhendada, kui oskused vajavad veel lihvimist. Iga laps on erinev. Leidke võimalus toetada lapse individuaalseid võimeid ja oskuseid. Uurige lapselt, mis talle meeldib ja laske tal endal teha valikuid.