13–18-aastane laps

Teismeiga on periood, mille suurimaks vajaduseks ja väljakutseks on teised omaealised noored. Oma identiteedi leidmine ning suhete loomine ja proovimine on teismelise arenguülesanded.

Erinevates ekraanides (ennekõike oma nutitelefonis) toimetamine on noortele n-ö inimõigus ja seda ei ole põhjust ära keelata. Eriti siis, kui noor tuleb oma eluga kenasti toime – korras on õppimine, uni, tegeldakse ka hobide-harrastustega jne. Sotsiaalmeedia kaudu tugevdavad noored omavahelisi sõprussuhteid (leiavad ja hoiavad sõpru), tunnevad kuuluvustunnet (ja seega ei koge isoleeritust ega üksildust), kogevad emotsionaalset toetust rasketel eluhetkedel ning toetatud saab ka nende eneseväljendusoskus.

Eraldi saab välja tuua probleemid, millega noorukid just sotsiaalmeediat kasutades kokku puutuvad:

  • Keskendumine teistele meeldimisele. Vajadus saada „laike” sotsiaalmeedias võib panna teismelisi tegema valikuid, mida nad muidu ei teeks – näiteks oma välimust muutma, tegelema negatiivse käitumisega (osalemine küberkiusamises, endast ebasobivate fotode jagamine vm) ja aktsepteerima riskantseid sotsiaalmeedia väljakutseid.
  • Küberkiusamine. Sotsiaalmeedia kasutamisel on oht küberkiusamiseks eelkõige tüdrukute seas. Küberkiusamine on seotud suurenenud depressiooni, ärevuse ja suitsiidimõtete riskiga.
  • Võrdlemine. Kuna teismelised jagavad sotsiaalmeedias vaid ennast positiivselt esile tõstvaid materjale (füüsiline väljanägemine, elukorraldus, peod), on võrdlusmoment paratamatu. Haprama minapildi ja enesehinnanguga noor võib end seetõttu tunda ebaõnnestununa, mitte piisavalt ilusa või edukana ning see on taas seotud suurenenud meeleoluhäirete riskiga.
  • Palju võltssõpru. Mida rohkem inimesi sõprade listis, seda rohkem inimesi pääseb teismelise fotode ja muu info juurde, kes võivad kasutada neid muudel eesmärkidel. Sotsiaalmeedias pole privaatsust.
  • Vähenenud silmast-silma suhtlemine. Sotsiaalsed oskused vajavad igapäevast harjutamist. On leitud, et seetõttu on vähenenud empaatiavõime (mis omakorda on seotud kiusamisega).