Kuni 2-aastane laps

1–1,5-aastase väikelapse peamised arenguülesanded on seotud turvalise kiindumussuhte loomisega oma peamise hooldaja ja kiindumusisiku – ema (ja isa) vahel. Teisteks väljakutseteks on emotsionaalne, füüsiline ja kõne areng. Seega vajab väikelaps sel eluetapil turvalist kiindumusisikut, kes hoolitseb tema baasvajaduste katmise eest ja piisavalt füüsilist arengut toetavat turvalist keskkonda. Emotsionaalselt ja sotsiaalselt arendav on ennekõike silmast-silma suhtlemine ning mäng lapsega.

Laste liiase digikasutuse tulemusena võib kahjustada saada näiteks lapse kõne.

Et väikelapse kõne areneks (kõne arengu kriitiline periood on 1.–3. eluaasta), on tal vaja dialoogilist suhtlemist vanematega (teiste inimestega) – digiseadmed seda ei paku. Logopeedide sõnul tulevad täna lasteaeda 3-aastased, kellel kõne peaaegu puudub, paljudel lastel on puudulik sõnavara ja esineb kõnehäireid, kuna vanemad andsid juba väiksena nutiseadme kätte.