Turvalise ja ohutu liiklemise põhitõed kooliminevale lapsele ja lapsevanemale

Lapse kooliminek toob endaga kaasa tema märgatava iseseisvumise – seda ka liiklemises. Laps hakkab järk-järgult liiklema üksi või sõpradega, läbides iseseisvalt pikemaid vahemaid. Laps õpib eelkõige sellest, mida ta näeb, olles tihtipeale oma lähedaste inimeste liikluskäitumise peegelpilt. Seetõttu on vanema hea eeskuju väga vajalik, et laps õpiks ohutult ja teistega arvestavalt liiklema.

Kuidas lapsevanem saab oma last koolitee alguses toetada?

 • Lapsega koos liigeldes ja teda juhendades on lapsevanema suurim väljakutse end lapse rolli asetada. Tuleb arvestada, et lapse vaateväli on tema pikkuse tõttu oluliselt piiratum ja ümbritseva liikluse tajumine alles arengufaasis.
 • Lapse kooliteed planeerides arvesta, et teekond kooli olgu pigem pikem, aga ohutum – kooliteele peaks jääma võimalikult vähe teeületuskohti.
 • Kodu ümbruses ületage perega sõiduteed alati ühes ja samas kohas, et lastel tekiks ohutum liiklemise harjumus. Teeületuse õppimisel liigu algul lapse kõrval, hiljem veidi tagapool, jälgides lapse tegevust ja otsuste tegemist. Palu lapsel selgitada, miks ja mida ta teeb. Nii kinnistuvad teadmised paremini ja tasapisi tekivad harjumused.
 • Laps järgib liikluses vanemate eeskuju, seepärast jääge alati enne tee ületamist seisma. Vaadake ja veenduge, et kummastki suunast ei tule autosid või need on seisma jäänud. Lapsega teeületuse õppimisel jälgi, et laps suunaks oma pilgu ka kaugemale sõiduteele, et märgata ka kaugemalt tulevaid sõidukeid.
 • Leidke lapse kooliteel kohad, mis on kõige turvalisemad tee ületamiseks. Kui foori või ülekäigurada ei ole, valige tee ületamiseks koht, kus nähtavus on mõlemas suunas hea (pimeda ajal valgustatud) ja kus ka sõidukijuhil on lihtsam last märgata.
 • Selgita lapsele, et tee ääres parkivate sõidukite või puude ja põõsaste varjust on ohtlik teed ületada, sest autojuht ei pruugi last näha. Samuti on oluline rääkida, et mitte autodel pole „silmad“, vaid sõidukijuht peab last pilguga märkama.
 • Ühistranspordiga liigeldes selgita lapsele, mis number bussi või trammiga saab koju sõita, kuidas siseneda ja väljuda, kuidas käituda ühistranspordis. Arutage koos, miks on oluline ühistranspordis kusagilt kinni hoida. Kui bussi istekohtadel on olemas turvavööd, selgita lapsele, miks tuleb need sõidu ajaks kinnitada.
 • Ühistranspordist väljudes ületage sõidutee lähimal ülekäigukohal. Kui aga ülekäigukohta bussipeatuse läheduses pole, siis selgita lapsele, et ohutum on lasta sõidukil peatusest lahkuda ja alles siis sõidutee ületada, sest bussi varjust võib läheneda teine sõiduk, mille juht ei pruugi last märgata.
 • Tutvusta lapsele helkuri töötamise põhimõtteid ja kanna ka ise alati nii linnatänavatel kui maanteel pimeda ajal liikudes helkurit.
 • Lapse autosse sisenemine ja väljumine on ohutum kõnnitee või teepeenra poolsest küljest.
 • Õpeta last sõidukist väljudes jälgima, kas ukse avamine on ohutu ja märkama ka tagurdavaid sõidukeid. Kui sõiduki tagumised tuled põlevad, siis võib sõiduk hakata tagurdama ja ohutum on mööduda autost eespool.

Rohkem näpunäiteid leiad www.liikluskasvatus.ee.
Allikas: Maanteeameti voldik „Tark laps kooliteel“
Venekeelne voldik „Умный ребенок идет в школу“
Ingliskeelne voldik „Smart kid on a schoolway“