10–12-aastane laps

 • Selles vanusevahemikus on paljudel lastel murdeiga alanud. Mõlemast soost lastel tekib higilõhn, juuksed muutuvad rasusemaks. Tüdrukutel tekib rindade tundlikkus (osadel juba eelmises vanuseastmes), valgevoolus. Mõnedel tüdrukutel toimub esimene menstruatsioon. Poistel toimub munandite kasv, osadel poistel juba ka iseeneslikud seemnepursked.
 • Kõige tormilisemate muutuseaastate algus.
 • Lapsel on vajadus suurema iseseisvuse ja privaatsuse järele.
 • Lapse iseseisvumispüüdlustest võib tekkida konflikte laste ja vanemate vahel. See on normaalne!
 • Oluline on ka perest väljaspool olevate täiskasvanute tunnustus.
 • Kehalised muutused ei tähenda veel vaimset küpsust – see võtab kauem aega.
 • Võidakse teha teistega üle piiride minevaid seksuaalse sisuga nalju.
 • Oluline on kambavaim.
 • Murdeea muutustest tingitud erinevuste tõttu võib mõni laps sattuda kergemini teiste kiusamise ohvriks (aeglasemalt arenev poiss, kiirelt kasvav tüdruk).
 • Ollakse vastuvõtlikud seksuaalsele ärakasutamisele.
 • Tekib palju küsimusi identiteedi teemadel.