13–15-aastane laps

 • Erinevused laste murdeealiste muutuste vahel võivad olla suured.
 • Enamikul tüdrukutel on alanud menstruatsioon, enamikul poistel seemnepursked.
 • Eneserahuldamine on normaalne ja seda mõlemast soost noorte puhul.
 • „Hormoonid möllavad“ ehk kõige tormilisem puberteediaeg, mil võib olla rohkem konflikte laste ja vanemate vahel.
 • Kombatakse aktiivselt piire, vastandutakse autoriteedile.
 • Noor on lapse ja täiskasvanu vahepeal ning soov olla üks või teine võib kiiresti vahelduda.
 • Soov ja vajadus kuuluda gruppi ning olla teiste moodi.
 • Keevalisemad noored võivad sattuda rohkem pahandustesse, ollakse altimad ka riskikäitumisele.
 • Suhted ja seks pakuvad suurt huvi.
 • Küsimus „Millal ma olen seksiks valmis?“
 • Küsimused seksuaalse ja sooidentiteedi kohta.
 • Tulenevalt meediapildist tunnevad noored survet olla ideaalse kehaga, mis võib viia söömishäirete ja ületreenimiseni.