7–9-aastane laps

  • Tiheda sotsialiseerumise ja uute suhete loomise etapp.
  • Gruppi kuulumine on oluline.
  • Aeg, mil laps vahel eemaldub perest, et siis turvalisse keskkonda tagasi tulla.
  • Iseseisvumise algus.
  • Selles vanuses ei pruugi lapsed enam kõike oma vanematega jagada.
  • Palju infot leitakse internetist.
  • Võivad olla esimesed kogemused pornograafiaga.
  • Eakaaslaste arvamus ja suhted eakaaslastega muutuvad üha olulisemaks.
  • Paljudel lastel võib olla eneserahuldamise kogemus.
  • Esimesed murdeea muutuste kogemused.