Mida ma saan teha, et ära hoida oma lapse sõltuvusse sattumist?

Tea, et sõltuvuste ärahoidmine on võimalik ja tehtav. Teadusuuringud näitavad, et mida varem alkoholi, tubakat ja narkootikume proovida, seda suurem on risk neist sõltuvusse jääda.Sellepärast on vanematel eriti oluline aidata lastel teha otsuseid nende esimesed proovimised ja võimalikud purjutamised oluliselt edasi lükata – vähemalt 18.–19. eluaastani.

Sea selge reegel, et laps ei tarvita sõltuvusaineid enne täisealiseks saamist. Sellest hetkest võib ta ise hakata valima ja vastutama, mida oma tervisega teeb. Täiskasvanuna saab laps ise võimalikke tagajärgi kaaluda, mõelda läbi, kui palju alkoholi ja suitsetamise peale raha kulutada ja kuidas end ise võimalike tagajärgede eest kaitsta. Kuni laps on alaealine ja Sinu vastutusel, ei pea Sa vanemana heaks kiitma ebaseaduslikku tubaka, alkoholi ega muude meelemürkide tarvitamist.

Sea varakult piirid. Ennetus toimib ainult siis, kui seda teha “enne”. Ehk siis enne seda, kui laps on sõltuvusaineid proovinud. Pärast esimesi proovimisi ei ole rääkimine ega uued reeglid sageli nii tõhusad, kui tahaks loota.

Paku lapsele tegevusi, mis arendavad tema oskusi ja pakuvad väljakutseid. Lapsel on arenedes loomulik tung ennast leida, õppida uusi oskusi, muutuda, teha paremini ja piire kombata. Vanemana saad Sa lapsega koos mõelda ja aidata leida tema huvidele ja arengule vastavaid tegevusi, mis loovad turvalise keskkonna uute oskuste arendamiseks ja eakaaslastega koos olemiseks. Näiteks meeskonnasport, vabatahtlik töö või huvitegevus mitte ainult ei täida lapse vaba aega, vaid aitab ka tutvuda teiste laste ja noortega, kelle õhtupoolikud on täis mõtestatud ja arendavaid tegevusi. Kui huviharidus ei ole piisavalt kättesaadav, võib teha vabatahtlikku tööd, kedagi aidata või võtta perekonnas rolle, mis nõuavad eakohast vastutust. See kõik võimaldab noorel võtta vastutust ja riske sellisel moel, mis on arendavad ja turvalised.