Mis viib lapse tubakatarvitamiseni?

Põhjuseid, miks laps suitsetama hakkab, on mitmeid. Osalt on selleks sotsiaalne surve – sõbrad, klassikaaslased ja tuttavad. Oma suurt rolli mängib selles ka tubakatööstus. Kuigi ametlikult on Eestis tubakareklaam keelatud, siis leiab tubakatööstus mitmeid mooduseid, kuidas oma toodet esile tuua. Kõige levinum infoallikas on internet, kus peidetult ja kaudselt leidub ka palju reklaami. Kui sõprade ja reklaamide osas ei saa vanem oma last nii palju mõjutada, siis perekonna mõju mängib lapse elus ja tema otsustes üht kõige olulisemat rolli.

Käitumisega lapsele eeskujuks olemine

Vanemad, õed-vennad ja teised sugulased mõjutavad ja on lapsele eeskujuks juba varasest east. Parim viis ennetamaks seda, et laps hakkab suitsetama, on ise mitte suitsetada. Suitsetavate vanemate lapsed hakkavad suurema tõenäosusega suitsetama kui mittesuitsetavate vanemate lapsed. Lisaks sellele, et lapsevanema suitsetamine näitab sellist käitumisviisi sobivana, on see lapse tervisele ka tõsiseks ohuks.

Passiivse suitsetamise tõttu sureb igal aastal maailmas 600 000 inimest, kellest umbes veerand ehk 150 000 on lapsed. Lapsed on tubakasuitsu suhtes eriti tundlikud, kuna nende organism on väiksem ja hingamissagedus tihedam, mille tõttu nad võivad tubakasuitsu rohkem sisse hingata. Passiivsetest suitsetajatest lastel on kõrgenenud risk mitmete erinevate haiguste tekkeks (loe lähemalt: www.tubakainfo.ee/passiivne-suitsetamine).

Lapsed on kõige kaitsetumas olukorras ka seetõttu, et tihti nad ei ütle, kui suitsetamine neid häirib ning üldjuhul nad ei tea, et see on neile ohtlik. Kui lapsevanem ise suitsetab, ei pruugi ta probleemi isegi märgata, kuna suitsetaja lõhnataju on märgatavalt halvenenud ja nii ei saa ta aru, kui näiteks lapse riided haisevad suitsu järgi.

Piiride seadmine lapsele ja nende selgitamine

Kui lapsevanem ise ei suitseta, ei saa siiski lõpuni kindel olla, et tema laps ei hakka suitsetama. Siinkohal tuleb mängu see kõige olulisem faktor – lapsevanema ja lapse omavaheline suhe. Juba varasest lapseeast peale tuleb luua usalduslik suhe lapse ja vanema vahel, et laps saaks oma otsustes toetuda vanematele. Kujundades oma lapse hoiakuid ja maailmapilti mitte hukka mõistes, vaid asju lahti seletades ja selgitades, on lapsel kindlam tunne oma vanematelt nõu küsida ka hilisemas lapseeas.

Pole ohutut tubakasuitsu taset

Vanemana on tähtis müüte murda ja olla kindel, et lapsel on õige info tubakatoodete olemusest ja nende ohtudest. Siinkohal mõned faktid ja nipid, et saaksid kontrollida oma teadmisi:

  • Juba esmase lõhna tundmisel on tubakasuits koheselt teisi häiriv ja tervisele kahjulik, isegi vabas õhus ja iseäranis lastele.
  • Tubakatooted jagunevad suitsetatavateks (nt tavasigaretid ja vesipiip) ja suitsuvabadeks toodeteks (nt huuletubakas ehk snus). Suitsuvabad tubakatooted ei ole ohutu alternatiiv, vaid ka nendes toodetes on väga erinevaid kemikaale ja kantserogeene ning sõltuvust tekitavat nikotiini.
  • E-sigareti tarvitamine on samuti tervisele ohuks. Eriti on ta ohuks nikotiinisõltuvuse tekkele mittesuitsetajate (sh laste) seas, mis võib kergesti edasi viia tavasigarettide suitsetamiseni. Peale selle imiteerib e-sigareti tarvitamine tavasigareti suitsetamist ning võib anda valesignaali, et see on lubatud ja normaalne tegevus.
  • Vesipiip ei ole seltskondlik ajaviide, vaid tervist tõsiselt ohustav tegevus. Näiteks ühetunnise vesipiibu seansi ajal tõmbab inimene sisse ligikaudu 100 korda rohkem vingugaasi kui ühe suitsu tõmbamisel. Vesi ei filtreeri välja ei vingugaasi ega teisi keemilisi ühendeid.
  • Huuletubaka tarvitamisel on samuti oht kopsuvähi tekkeks ning oluliselt on suurenenud erinevate suuõõne vähkide tekkerisk.
  • Lapsevanemad kurdavad tihti, et raske on aru saada, kas nende laps võiks kasutada huuletubakat, kuna väliselt võib see jääda märkamatuks. Nipp on vaadata kodus olevate prügikastide sisu – sealt võid leida huuletubaka pakendi või kasutatud tubaka padja. Tubaka padi võib vahel olla ka pruuniks määrdunud salvrätiku sees.
  • Mida rohkem tead oma lapse taskuraha kulutustest, seda parem. Suitsetavad lapsed ütlevad tihti, et suitsu ostmiseks jagub taskurahast piisavalt.
  • Kui mõtled, et tubakatoodete müük on ju alaealistele keelatud, siis tea, et vähemalt iga kümnes tubakatoode on müüdud illegaalselt.
  • Mida rohkem on lapsel põnevaid vaba aja veetmise võimalusi, seda väiksem on tõenäosus, et ta hakkab tubakatooteid tarvitama.

Täpsemat infot erinevatest tubakatoodetest, passiivsest suitsetamisest ja sellest kuidas loobuda, leiad www.tubakainfo.ee.

Foto: Heikki Avent