Vanem peab oskama selgitada: miks see kahjulik on?

SA Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg tõdeb, et näeb oma töös nii heal majanduslikul järjel kui kitsikuses olevate perede lapsi, haritud ja vähem haritud vanemate järeltulijaid.

Mis vanuses lapsed Eestis kanepit tarbivad?
15-aastastest on neljandik kanepit proovinud. Kogenud ja regulaarseid kasutajaid on 16–18-aastaste seas üsna rohkelt. Proovitakse juba 12–13-aastaselt ja nooremaltki.

Kuidas noored tüüpiliselt uimasti võrku langevad?
Enamasti pakub kanepit hea tuttav või sõbra sõber kuskil seltskonnas. Lahedal olemisel on noorel raske ära öelda ja kogu õhustik loob sobiva põneva olukorra uute asjade proovimiseks. Sinna juurde käib enamasti alkohol.

Kergemini proovivad need, kellel on vaja enam stimulatsiooni, kes on kärsitud, kellel hakkab kergesti igav ja kes ka muudes olukordades kalduvad olema impulsiivsed. Erilise riskigrupi moodustavad aktiivsus-ja tähelepanuhäirega noored.

Kui kiirelt sõltuvusse langemine käib?
Sõltub, milleks noor kanepit vajab. Kui see on abitu katse stressi või pinge leevendamiseks või seltskonnas aktsepteeritud olemiseks, kujuneb sõltuvus süsteemsemalt välja. Kui see juhtub ainult teatud olukorras või inimestega, siis ei pruugi süvenemise mustrit kohe olla. Ka jäetakse mõnikord õnneks tarbimine pooleli pärast esimesi paanikahooge või muid ebameeldivaid kogemusi.

Millistele märkidele peaks vanem kindlasti tähelepanu pöörama lapse käitumises?
Kanepitarbimise reedab iseloomulik imal-magus lõhn, kuid sageli on see koju tulles haihtunud. Pigem leitaks suitsetamisetarbeid – minigrip-kotid, torud, rullimispaberid, välgumihklid, piibud ja riideid pesumasinasse pannes taskute põhjast kanepipuru.

Ohumärgiks on teadamata sisuga käigud ja tasapisi hälbiv käitumine, kus vanem kaotab ülevaate, kus ja kellega nooruk aega veedab.

Veidras seisundis, punetavate silmavalgete (vahel ka suurenenud pupillide) ja omapäraselt lõhnavate riietega koju naasmine annavad signaali. Esineb uimasus ja unisus, tahtmatus midagi teha. Mõnikord põhjustab kanepisuits kurguärritust ja suukuivust, mistõttu võib nooruk tahta palju juua.

Kanepijoobes inimene võib olla joviaalselt heatujuline ja ühe koha peal rahulikult itsitada, aga sama hästi olla ka häiritud käitumisega, puuduliku otsustusvõimega, mäluhäiretega, laialivalguva mõttekäiguga, paranoiline või hirmunud. Üsna tavaline on ärevuse tõus ja/või paanikahoogude tekkimine. On inimesi, kes muutuvad psühhootiliseks, näevad ja kuulevad meelepetteid ja kogevad ülisuurt hirmu. Meelepetete ja hirmu mõjul võivad inimesed kõrgelt alla hüpata või teisi rünnata.

Mismoodi mõjub kanep varateismelise ajule?
Kanepi negatiivne toime avaldub aju piirkondades, mis juhivad liigutusi, keha tasakaalu ja koordinatsiooni, mälu, õppimist, stressi ja impulsikontrolli. Samuti piirkondadele, mis vastutavad emotsionaalse reaktsiooni ja hirmude eest.

Inimene ise ei saa sageli arugi, et ta vaimne võimekus on langenud ja peab õõnsaid vaidlusi, kus sageli on üsna ilmekalt näha mõttekäigu laialivalguvus ja argumentide piiratus. Et erinevate ajupiirkondade vahel kahjustuvad närvirakkude ühendused, kahjustub võime uut infot vastu võtta, süstematiseerida ja seoseid luua, ülesandele lahendus leida, plaane teha ja neid ellu viia.

Tal on keskendumishäired, pahur meeleolu ja ta ärritub kergesti. Enamik alaealisi kanepisuitsetajaid ei suuda piiri pidada alkoholiga ja sageli jõutaks eluohtlike kogusteni. Vahetu kehaline reaktsioon on südamepekslemine, suukuivus, silmade punetamine ja koordinatsioonihäired.

Mil viisil võiks vanem käituda, kui kahtlustab, et laps tarvitab kanepit?
Lapsega tuleb pidada maha siiras, kuid konkreetne vestlus, et saada aru tema olukorrast ja teda toetades asuda probleemi lahendama. Edasi võib pöörduda nii oma perearsti kui teiste arstide poole, kes aitavad olukorda lahti mõtestada. Kiirabisse pöördumine on asjakohane, kui nooruk on ebaadekvaatne ja narkojoobes. Nõu saamiseks on võimalik helistada meie vaimse tervise keskuse nõuandetelefonile (E-R 9.00-10.00, 678 7422 ). Koolist eemale jäänud ja seni igasugusest abist keeldunud noorukitega töötab meie väljasõidumeeskond. Alguses antakse vanemale abi ja nõuandeid, kuni ükskord ka laps on nõus abi vastu võtma.

Palun lükake ümber väide, et kanep on alkoholist süütum meelemürk.
Igasugune areneva aju närvirakkudele toksiliselt mõjuv aine on samavõrra ohtlik ja siin ei ole vaja luua illusioone alkoholi või kanepi erinevustest. Arstina ma ei näe ka vahet mõistetel “usalduslik allikas” ja “solgitud kraam”. Mõlema puhul on kanepil toksiline toime teadmata, kui palju kahjulikult mõjuvat ainet konkreetses doosis on.

Kas lapsevanema “see on kahjulik, ära tee” on piisavalt veenev?
Vanem peab oskama sealt ka edasi seletada: kuidas aine kahjulik on? Sellest veelgi olulisem on võime oma väärtushinanguid lapsele veenvalt edasi anda nii oma käitumise kui eluviisiga. Vanem peab selgitama, kuidas see tegelikult mõjub ja millest laps seda teed minnes oma elus ilma jääb: tervisest, haridusest ja elukvaliteedist. Mõnele mõjub vahest paremini ka teadmine, et võidakse jääda ilma oma mainest ja staatusest. Väga oluline on tagada oma lapse tegelemine spordiga, piirata mõttetut sihitut oleskelu kahtlaste huvidega seltskonnas või ka kodus üksinda ja mahajäetuna olemist. Samuti ohjata arvutis veedetud aega.

Selliste vestluste juures peab säilima dialoog, kus mõlemal osapoolel on võimalus oma seisukohti põhjendada ja teist inimest austatakse. Kui nooruk tajub, et talle lihtsalt jõu või hirmutamisega üleolevalt pähe istutakse, siis ta trotsib vanemat või ütleb pailt “ja-jah” ning jätkab ikka vanaviisi. Oluline on vältida viha, raevu ja laialaivalguvat süüdistamist. Väga oluline ennetustöö osa on teadmine oma lapse käikudest ja tema sõpradest, et õigel ajal libastumisekohti ette näha.

Sageli mängib rolli vähene tähelepanu ja järelevalve, kehvad peresuhted, vanemate hoolimatus, väsimus, tüdimus ja minnalaskmismeeleolu. Enam on hädas pered, kus vanemate omavahelised suhted on katkenud või ei toimi.

Mida peaks kanepist teadma:

Kanep on laialt levinud üheaastane 2–3 meetri kõrgune põõsataoline taim. Kanepitaimes on umbes 400 kemikaali, neist 61 kutsutakse kannabinoidideks. Kannabinoididest on tuntuim narkootiliselt aktiivne THC, mis tekitabki psüühika muutusi.

Marihuaana on kanepi emastaime kuivatatud ja peenestatud ladvad, väikesed varretükid ja õisikuosad. Slängis: mari, ganja, savu, joint, roheline, õis, õisik, travka, šmal, kurevo, anaša. Hašišit saadakse kanepitaimede vaigutaolisest eritisest, mis kuivatatakse ja pressitakse kokku erikujulisteks tükikesteks või kangideks. Slängis: haš, plastiliin, maroko, tükk, kivi, pigi, gašik, briketas.

Suitsetatakse piibus või paberisse keeratud sigaretis.Mõju ilmneb umbes poole tunni pärast ja kestab 2–3 tundi.

Kanepijoobe tunnused:

 • veresuhkur langeb ja söögiisu suureneb
 • südame löögisagedus kiireneb
 • kehatemperatuur langeb
 • koordinatsioonihäired
 • pupillid on suurenenud, silmavalged punetavad
 • eufooria
 • muretus
 • kohatu naermine
 • suurenenud söögiisu
 • muutunud ajataju, aja kulg näib tarvitajale aeglustuvat
 • mälu, keskendumis- ja õpivõime nõrgenemine
 • kriitikavõime nõrgenemine
 • meeltesegadus, meelte suurenenud tundlikkus

Kuidas tervist laastab?

Kanepisuits sisaldab oluliselt rohkem vähkitekitavaid aineid kui tubakasuits (ligi neli korda rohkem tõrva kui tubakasigaretis!), see võib põhjustada hingamisteede vähki, südame- ja veresoonkonnahaigusi. Lisaks tekivad limaskesta põletikud, krooniline bronhiit, oluliselt kahjustatakse hingamisteid.
Kanepi tarvitamine kipub tekitama unehäireid ja psüühilist sõltuvust. See võib anda tõuke mitmete vaimsete häirete ilmnemisele või halvendada seisundit märkimisväärselt.

Deliirium. Inimesel on raskusi ajas ja ruumis orienteerumisega, ta ei pruugi ära tunda tuttavaid ega aru saada, mis tema ümber toimub. See kestab mõnest tunnist kuni mõne päevani. Teke on tõenäolisem kui lisandub magamatus või pohmelus.

Kanepipsühhoos. Psühhoos erineb deliiriumist peamiselt selle poolest, et analüütilise mõtlemise võime justkui toimib, kuid reaalsustaju on muutunud või kadunud. Psühhoos püsib ühest kuni kuue nädalani ja kaob vaid siis, kui rohkem kanepit ei tarvitata. Riski ulatus on otseses seoses THC-sisalduse ja tarvitamise sagedusega.

Skisofreenia. Võib põhjustada skisofreeniat inimestel, kellel on selleks eelsoodumus, kuid kellel see muidu ei avalduks. Skisofreenia avaldub kanepisuitsetajatel keskmisest mitu aastat varem. Mida nooremalt suitsetamisega alustada, seda suuremad on riskid.

Paanikahood. Sagedamini juhtub seda just juhuslike tarvitajatega või nendega, kes saavad kogemata harjumuspärasest suurema koguse THC-d. Inimene tunneb, et igasugune kontroll kaob, hapnikku ei jätku, ta sureb kohe või läheb hulluks. Sageli tekib ebareaalsuse tunne. Mõnikord saavad paanikahoost alguse ärevushäired.

Tahtetuse sündroom. Inimene võib muutuda ükskõikseks, apaatseks ega suuda millelegi pikemalt keskenduda. Ta võib küll teha tulevikuplaane, kuid ei suuda neid ellu viia. Samuti on tal raske kohaneda uute olukordadega või keerukamates situatsioonides hakkama saada. Tekivad probleemid lühimäluga. Halveneb eneseväljendusoskus ja analüüsivõime. Tähelepanuvõime on puudulik, samuti on kehvem reaktsioonikiirus ja ajataju.

Loe lisaks kanepi kohta: www.narko.ee/kanep

Kerttu Jänese
Ilmunud ajakirjas Pere ja Kodu