Narkootikumidest taastumine

Taastumine teismeeas kujunenud uimastisõltuvusest võib olla palju keerulisem võrreldes täiskasvanuna tekkinud sõltuvusest taastumisega.

Eakaaslaste surve on noorte puhul palju tugevam, paljud seisavad silmitsi oma positsioonide kaotusega eakaaslaste silmis: kui nad lõpetavad tarvitamise, ei sobi nad enam oma vanasse seltskonda ja teiste silmis võib neil olla joodiku ja narkomaani kuulsus.

Sageli on koolis tekkinud suur mahajäämus ja oma vaba ajaga ei osata enam midagi peale hakata, rääkimata selge peaga lõbutsemisest või vastassooga suhtlemisest. Lapsevanemad saavad siin küll toeks olla, kuid ei saa võtta noore eest vastutust tegematajäänud koolitükkide või „joodikule“ selja pööranud kunagiste sõprade pärast. Nende probleemidega peab noor ise hakkama saama, vanemad ei saa ega tohi tema eest elama hakata. Nõuanded ja soovitused ei pruugi siin alati kohased olla, teismelised pigem vihkavad neid. Valmis lahenduste pakkumise asemel tuleks last ärgitada eri võimalusi läbi kaaluma, küsides näiteks: „Kuidas sa kavatsed tegutseda, et asi laheneks?“. Siis on juba mõistlik koos erinevad variandid läbi arutada. Ravi alguses kehtestatud reeglitest tuleb kõigil osapooltel jätkuvalt kinni pidada, see aitab ka taastada vahepeal olematuks kahanenud usaldust. Kindlasti tasub ühendust võtta nõustaja või psühholoogiga, nende kontaktid asuvad siin.