Noored.alkoinfo.ee – abiks nii noortele kui lapsevanematele

Kas on tõestatud, et noortel on suurem risk sattuda sõltuvusse kui täiskasvanutel? Aga miks pole alkohol täiskasvanutele keelatud? Mis on kõige hullem asi, mis joomise tagajärjel juhtuda võib? Kuidas üle saada ärevusest? Need on näited küsimustest, millele aitab vastused leida Tervise Arengu Instituudi veebileht noored.alkoinfo.ee.

Alkohol mõjutab noore inimese keha ja aju teisiti kui täiskasvanul. Tänapäeval teatakse, et inimese aju areneb 25. eluaastani, kusjuures olulised arengulised protsessid toimuvad vanuses 12–25. Kui noor tarvitab alkoholi, kahjustab see tema aju eesmist osa ning otsmikusagara poolt juhitud protsessid ei arene täielikult välja. See tähendab, et alkoholi joomine teismeeas mõjutab seda, kuivõrd suudab noor inimene endale ise piire seada, võtta vastutust oma otsuste eest, hinnata sobivat reaktsiooni olukorrale, õpitut meelde jätta ja uusi teadmisi omandada. Kõik need oskused on vajalikud, et laps oskaks ka tulevikus kujundada teadlikult oma elu, püstitada eesmärke ja liikuda nende poole.

Viimased andmed Eesti noorte alkoholitarvitamise kohta pärinevad Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust, mis viidi läbi 2013/14. õppeaastal. Uuringu andmetel on suurenenud 11–15-aastaste õpilaste osakaal, kes pole kunagi alkoholi tarvitanud (2006. aastal 28%, 2014. aastal 55%). Samas on juba 11-aastaselt alkoholi proovinud 39% poistest ja 24% tüdrukutest, 15-aastastest peaaegu pooled on olnud purjus.

Selleks et aidata kaasa noorte alkoholitarvitamise vähendamisele, lõi Tervise Arengu Instituut noortele suunatud veebilehe noored.alkoinfo.ee. Veebileht on peamiselt suunatud 11–17-aastastele noortele, kuid on abiks ka lastevanematele, kes soovivad noortega arutleda alkoholiga seotud teemadel, nt mõelda ühiselt, miks inimesed alkoholi üldse tarvitavad või kuidas erinevate olukordade või tunnetega alkoholivabalt toime tulla.

Mida noored.alkoinfo.ee lehelt leiab? Veebilehel on noortel võimalik mängida ja teha teste, mis aitavad kaasa sotsiaalsete oskuste arengule ning kummutavad alkoholiga seotud vääruskumusi. Näiteks saab noor läbi mängida olukordi, milles talle pakutakse alkoholi või kus tema eakaaslased tarvitavad alkoholi, ja otsustada, kuidas tema sellisel juhul käituks. Samuti on noorel võimalik mängus kogeda survet soovimatu tegevuse sooritamiseks ja otsustada, millisel viisil keelduda.

Lisaks mängudele sisaldab veebileht infot alkoholi mõjust, alkoholi ja teiste uimastite koostoimest, sõltuvuse kujunemisest ning tarvitamisega kaasnevatest riskidest. Noored saavad teadmisi sellest, mis on surve, kuidas survet avaldatakse ja kuidas sellele vastu panna. Veebileht annab nõu, kuidas raskuste ning erinevate emotsioonidega – viha, ärevus ja stress – toime tulla, mida teha, kui ema-isa või sõber joob ning kust vajadusel abi leida.

Veebileht põhineb noorte poolt internetis enim esitatud küsimustele alkoholi kohta, näiteks kas lahja alkohol on kangest alkoholist ohutum või kas alkoholi sisaldavad kommid teevad purju. Samuti on välja toodud noori puudutavad karistused alkoholi tarvitamise või omamise eest.

Veebilehe loomist rahastati Norra finantsmehhanismi 2009–2014 programmi „Rahvatervis” avatud taotlusvoorus rahastatud projekti „AppsTerv – Veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks” käigus.

Vaata: noored.alkoinfo.ee