Koolitusprogramm „Imelised aastad“


Kas oled lapsevanemana tundnud, et ei mõista, mis toimub sinu väikese lapsega? Mida teha, kui lapse jonnihood sagenevad ja käitumine on vahel agressiivne? Kuidas ennetada vanemana iseenda stressi ja seada lapse sobimatule käitumisele piire?

Appi tulevad teadmised ja oskused, mis aitavad vanema ja lapse vahel luua turvalise, lapse arengut toetava keskkonna.

Laste käitumisprobleemide ennetamiseks ja vähendamiseks on välja töötatud vanemlusprogramm The Incredible Years, eesti keeles „Imelised aastad“.

„Imelised aastad“ põhiprogramm on mõeldud 3–8-aastaste laste vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.

Untitled-1

Koolitusprogrammi „Imelised aastad“ töötas välja ameerika kliiniline psühholoog, Washingtoni ülikooli professor Carolyn Webster-Stratton. Programm põhineb Washingtoni ülikooli vanemluskliinikus 25 aasta jooksul tehtud uurimustel. Praeguseks on programm levinud Ameerika Ühendriikides ja Euroopas, kokku juba ligi 30 riigis. Programmi positiivne mõju on tõendatud uuringutega erinevates riikides üle maailma.

Programmi läbinud lapsevanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused ja väheneb stress. Vanemate käitumise muutus toob kaasa soovitud positiivse muutuse laste käitumises. Paranevad laste käitumisoskused, vähenevad konfliktolukorrad ja suureneb empaatiavõime. Analüüsides programmi mõju pikemalt, leiti, et väheneb laste ja noorte agressiivne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Esmajoones on vanemlusprogramm mõeldud vanematele, kelle lastel juba on ilmnenud mõningased käitumisprobleemid, näiteks agressiivne ja hüperaktiivsusele viitav käitumine, hajutatud tähelepanuvõime jms.

Kõik koolitusel õpitavad oskused on mõeldud nii laste probleemse käitumise vähendamiseks kui ka käitumisprobleemide ennetamiseks.

Untitled-3

Peamised koolitusel käsitletavad teemad:

 • Laste arendamine mängu abil. Kuidas aidata lapsed iseseisvalt mängima? Kuidas vältida võimuvõitlusi laste omavahelises mängus ja õpetada lastele probleemide lahendamist?
 • Positiivne tähelepanu ja lapse tunnustamine. Millal ja kuidas tunnustada? Kuidas tunnustamist ja kritiseerimist lahus hoida? Milline mõju on positiivse märkamisel ja lapse käitumise tunnustamisel?
 • Preemiate ja stiimulite kasutamine. Kuidas õpetada lapsed eesmärke seadma? Kas ja kuidas lapse positiivset käitumist premeerida?
 • Piiride seadmine sobimatule käitumisele. Kui palju korraldusi on lapsed suutelised täitma ja millised korraldused töötavad?
 • Emotsioonidega toimetuleku kasvatamine. Aja mahavõtmine rahunemiseks. Kuidas jääda neutraalseks lapse sobimatu käitumise korral? Milliseid lapse käitumisviise ei tohi eirata? Millised on loomulikud ja loogilised tagajärjed ning millal neid rakendada? Kuidas õpetada lapsi oma tundeid valitsema ja arendada nende empaatiavõimet?
 • Lastele probleemide lahendamise õpetamine. Kuidas last probleemide lahendamisel suunata?

Untitled-4

Koolitusel osalenud vanemate tagasisidest:

 • „Meil on nüüd rahulikum. /…/ Näiteks poes on nii, et tema läheb mänguasjadesse. Ilma probleemideta, ei haara seal kõike järjest. /…/ Ta läheb rahulikult, vaatab seal oma ajakirju, mina teen oma asju nii kaua ja siis ta tuleb rahulikult minu juurde. Me läheme kassasse ja koju ilma probleemideta. Varem olid meil hüsteeriahood sel teemal.“
 • „Tänu kursustele hakkasin rohkem leidma lapsega ühist keelt. Õppisime temaga paremini kokku leppima ja ta muutus tähelepanelikumaks. Kui ta varem oli väga rahutu, siis nüüd ta kuulab, mida ma talle ütlen, reageerib, kui ma teda kutsun, täidab minu palveid. Ja ma ei räägi temaga enam käskivas toonis.“
 • „Kursused annavad rohkem enesekindlust. Et sina seisad jalgel ja lapsel on ka nii parem. Varem oli situatsioone, kus ei teadnud, mida teha. Nüüd ma üldiselt tean, mida teha. Nii-öelda vundament on jalge all.“
 • „Poole pealt saadi aru, et pole vaja muuta lapsi, vaid ennast, enda käitumist. See on järjekordne samm – enda tundmine ja enesekontroll. Seda ei ole vaja ainult lastega, vaid elus üldse.“

Ühes koolitusgrupis osaleb kuni 14 lapsevanemat, ühest perest eelistatavalt nii ema kui ka isa, aga osaleda võivad ka vanavanemad või teised täiskasvanud, kes lapsega tegelevad.

Koolitused toimuvad eraldi eesti ja vene keelt kõnelevatele vanematele.

Vanemad kohtuvad kahetunnistel koolitussessioonidel üks kord nädalas, vastavalt lapsevanemate soovile kas tööpäevadel või nädalavahetustel.

Koolitusprogrammi jooksul kohtutakse grupiga 16 korda. Koolitusi korraldavad programmi väljaõppe saanud grupijuhid.

Õppimine toimub erinevate tegevuste kaudu, sealhulgas:

 • vaadates teemakohaseid videoklippe ja arutades videoklippides nähtut,
 • mängides läbi erinevaid lapse kasvatamisega seotud olukordi,
 • proovides uusi oskusi iga päev kodus oma lapsega kasutada.

Lisaks võtavad grupijuhid vanematega ühendust ka koolituste vahepealsel ajal, pakkudes uute oskuste rakendamisel toetust.

Iga vanem saab endale raamatu, mis käsitleb koolitusel õpitavaid teemasid.

5

Koolituste toimumiskoha lähedal organiseeritakse ka lastehoid, et osalejad saaksid kaasa võtta oma lapsed. Nii vanematele kui ka lastele pakutakse koolituse vaheajal kerget einet.

Projekti üldinfo

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ rakendamist alustas Sotsiaalministeerium koostöös Tervise Arengu Instituudiga 2014. aastal. Esmalt alustati 3–8-aastaste laste vanematele mõeldud baasprogrammiga. 2016. a detsembrist lisandus jätkuprogramm, mis on mõeldud vanematele, kes on baaskoolituse juba läbinud ja kelle lapsed on vanuses 4–12 aastat.

2017. aasta seisuga on Eestis 15 vene- ja 17 eestikeelset vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ grupijuhti. Koolitusel on osalenud üle 500 lapsevanema (27 eesti- ja 24 venekeelset baaskoolituse ning 3 eesti- ja 2 venekeelset jätkukoolituse gruppi).

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega üle Eesti.

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi pilootprojekt toimub Eestis 2013.–2017. a Euroopa Majandus-piirkonna toetusprogrammi „Riskilapsed ja -noored” raames.

Lisainfot projekti kohta leiad Terviseinfo portaalist.

Lisalugemist vanemlusprogrammi „Imelised aastad” kohta leiad programmi arendaja veebilehelt www.incredibleyears.com (ingl k).

Tule koolitusele!

Hea 3–8-aastase lapse vanem! Kui sinu lapsel esineb käitumisprobleeme, millega toime tulemiseks vajad abi, ja soovid osaleda vanemlusprogrammis, võta ühendust oma linna või valla sotsiaalosakonnaga / lastekaitse spetsialistiga.

 

Kui otsid infot või abi mõnes lapse kasvatamisega seotud küsimuses, saad küsida nõu ka Targa Vanema eksperdilt või lugeda kasvatusteemalisi materjale Targa Vanema nõuandlas.

Haridus- ja Teadusministeerium Justiitsministeerium Sotsiaalministeerium Eesti Noorsootöö Keskus EEA Grants

© 2015 Kõik õigused kaitstud - Facebook - Siseministeerium.ee