Vanemlusprogramm „Hoolivad isad”

Vanemlusprogamm „Hoolivad isad“ on suunatud isadele, kes on kasutanud või kasutavad vägivalda oma laste või laste ema vastu.

Programm on suunatud isadele (bioloogilised isad, kasuisad):

  • kes on oma lapse (või laste) ja/või lapse ema suhtes olnud hoolimatud või vägivaldsed või kellel on kõrge risk kasutada vägivalda;
  • kellel on (kasvõi minimaalne) kontakt vähemalt ühe lapsega (vanuses 0–16 a);
  • kes on võimeline programmis osalema. Isasid, kellel on menetluses seksuaalvägivallaga seotud süüdistused või vaimse tervise / psühhiaatrilisi probleeme või raskeid kognitiivseid häireid, mis häirivad tema võimet rühmas asjakohaselt osaleda, programmi vastu ei võeta.

Programmi „Hoolivad isad“ peamine prioriteet on laste turvalisuse ja heaolu tagamine.

Programmi osad:

  • 17 nädalat kestvad grupikohtumised (nädalas kaks tundi) isadele (grupis 8–12 isa), mida juhivad vastava väljaõppe läbinud grupijuhid;
  • süsteemne kontakt emadega, et tagada nende turvalisus;
  • koostöö (sh ühine juhtumikorraldus) suunajaga (lastekaitsetöötaja, kriminaalhooldaja, prokurör) ning vastavalt vajadusele teiste perega seotud spetsialistidega.

Isarolli suhtes juurutatakse lapsekeskset lähenemist, kus isasid julgustatakse oma laste vajadusi ära tundma ja esile tõstma. Hoolimata stressist ja väljakutsetest, mida mehed kogevad, sisendavad grupijuhid neile, et oluline on vältida hirmutamist, häbistamist ja teisi väärkohtlevaid isarolli käigus rakendatavaid strateegiaid. Lisaks julgustatakse mehi tegema valikuid, mis vastaksid nende laste arengulistele vajadustele.

„Hoolivad isad“ suunab mõtlema ka mõjudele, mida laste ja nende emade väärkohtlemine kaasa toob ning õpetab meestele konkreetseid oskusi, mis aitaksid parandada suhteid nii oma lastega kui laste emadega.

Vaata ka: Programmi tutvustav flaier

Lähem info ja registreerimine

vaiter.ee/hoolivad-isad,  info@vaiter.ee, tel 509 0852, MTÜ VAITER

Programmi suunamine käib läbi võrgustikutöötaja (prokuratuur, lastekaitse, ohvriabi jm), isa võib ise avaldada soovi osaleda.