Üle 16-aastane liikleja

Noored liiguvad aina rohkem ja hakatakse kasutama peaaegu kõiki liiklemisvahendeid. Tuleb arvestada, et emotsioonid võivad välistada ohutu liikluskäitumise ning alkoholi ja narkootikumide proovimine muutub populaarsemaks. Alates 15,5. eluaastast võib minna autokooli ja taotleda B-kategooria juhtimisõigust.

Põhilisteks probleemideks on õnnetused mopeedide ja rolleritega (ümberkukkumised ja teelt väljasõidud) ning kokkupõrked mootorsõidukitega, mis tavaliselt tulenevad suurest sõidukiirusest ja vähesest kogemusest. Sõprade mõjule vastu seismine on selles vanusevahemikus kõige nõrgem. Väheste kogemuste tõttu kiputakse oma oskusi kergesti ülehindama.

Noorte probleemid autot juhtides on seotud alkoholi, narkootikumide, suurte sõidukiiruste, väsimuse, kõrvaliste tegevuste ja turvavöö mittekasutamisega. Oluline on lapsevanema poolne suunamine ja osaline järelevalve noore tegevuse üle. Ohutu liikluskäitumise kujunemisele aitab kaasa lapsevanema positiivne eeskuju.

Loe lisaks: