PRIDE-i põhikoolitused

Selleks et lapsendajad, eestkostjad ja hoolduspered arendaksid jätkuvalt teadmisi ja oskusi, on Tervise Arengu Instituudis välja töötatud PRIDE-i põhikoolitused.

PRIDE-i põhikoolituse eesmärk on pakkuda tuge ja enesearenguvõimalust peredele, kus juba kasvavad teistest vanematest sündinud lapsed. Koolitusel antakse neile vajalikke teadmisi ja oskusi. Põhikoolituse teemad arvestavad koolitusvajaduse analüüsi tulemusi, sh on arvestatud perede tagasisidet.

PRIDE-i põhipädevused on teadmiste ja oskuste kogum, mis peab olema kõikidel lapsendajatel, hoolduspere vanematel ja eestkostjatel. PRIDE-i põhikoolituste käigus on oluline neid pädevusi edasi arendada.

PRIDE-i eelkoolitusel osalejad on välja toonud, et korralduslikult peaksid põhikoolitused olema väga praktilise suunitlusega. Vähem teooriat ja rohkem aega aruteludeks – seda proovime ka peredele pakkuda.

Koolitused toimuvad kas laupäeviti (8 akadeemilist tundi) või argipäeva õhtuti (4 akadeemilise tunni kaupa). Lisaks tagab Tervise Arengu Instituut perele vajadusel lapsehoiu.

Küsi lisainfot koolituste kohta:
Marietta Heinsaar, projektijuht, marietta.heinsaar@tai.ee, tel 659 3845