Iga laps vajab perekonda

Kõik vanemad tahavad oma lastele parimat. Kahjuks on olukordi, kus mõned lapsevanemad ei suuda oma laste eest hoolitseda. Põhjuseks võivad olla vanemate terviseprobleemid, sõltuvused (alkohol, narkootikumid), kriminaalne käitumine vm. Nimetatud probleemid võivad põhjustada laste väärkohtlemist ja hooletussejätmist. Kui vaatamata pere toetamisele ohustab lapse perekonda jätmine tema heaolu, tervist või elu ja takistab tema arengut, siis tuleb laps tema sünniperekonnast eraldada ning paigutada asendushooldusele.

Pere- ja asenduskodu on peamiselt asutusepõhised asendushoolduse vormid, kus elatakse kuni kuueliikmelistes peredes ning laste eest hoolitseb võrreldes perepõhise hooldusega rohkem eri inimesi.

Lapse asendushooldusele paigutamisel peab kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitsetöötaja eelistama perepõhist kasvukeskkonda. Perepõhine hooldus lähtub enam laste emotsionaalsetest vajadustest püsiva vanema järele ja valmistab last asutusepõhise hooldusega võrreldes iseseisvaks toimetulekuks üldjuhul paremini ette.